ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

Aby stać się członkiem PTTK należy:

  1. wypełnić deklarację członka PTTK (druk można otrzymać w oddziale lub pobrać i wydrukować w 2 egzemplarzach)
    [wzór wypełnienia]
  2. dołączyć 2 zdjęcia  o wymiarach 30x40 mm  (do legitymacji i deklaracji)
  3. opłacić wpisowe
  4. opłacić składkę roczną
  5. zapoznać się z warunkami ubezpieczenia.


Wysokość składek członkowskich PTTK na rok 2018:

  Składka roczna Wpisowe (w tym opłata za legitymację)
normalna 55,00 zł 15,00 zł
ulgowa

1. rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej dwie osoby małoletnie (składka rodzinna)
2. emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawności
3. bezrobotni
4. osoby pobierające świadczenia przedemerytalne

30,00 zł 8,00 zł (uczniowie do poziomu szkół ponadgimnazjalnych włącznie: 6,00 zł)
ulgowa młodzieżowa

1. opiekunowie szkolnych kół PTTK
2. osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia
3. młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia

25,00 zł
ulgowa za okres od 1 września do 31 grudnia  (dotyczy uczniów do poziomu szkół ponadgimnazjalnych włącznie) 15,00 zł 6,00 zł
Inne opłaty:
Wydanie duplikatu utraconej legitymacji 5,00 zł + składka członkowska za aktualny rok
Opłata składki członkowskiej za poprzednie lata (chęć zachowania ciągłości stażu członkowskiego) cena składki członkowskiej w danym roku

 

 Osoby zwolnione z opłacania składki członkowskiej:

1) Członkowie Honorowi PTTK,
2) dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
3) dzieci i młodzież ze szkół specjalnych do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
4) uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych – do ukończenia 20 roku życia.

 

Składka członkowska wnoszona jest w macierzystym oddziale PTTK.

Zapisy oraz wpłaty przyjmuje Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej w godzinach otwarcia. Legitymacje członkowskie oraz ubezpieczenie są ważne od dnia opłacenia składki do 31 marca kolejnego roku. Dokładne informacje można uzyskać w naszym Oddziale PTTK.

Wszystkie opłaty zostały ustalone przez Zarząd Główny PTTK (uchwały dostępne TU)

 

Co dają składki?

Składki dają możliwość korzystania ze zniżek dla członków PTTK oraz rabatów w większości imprez organizowanych przez PTTK O/Gliwice oraz korzystania z wielu rabatów dla członków PTTK.