ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

Odznaka Turystyczna Ziemi Gliwickiej (OTZG) została ustanowiona w 1969 r. Celem odznaki jest popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych ziemi gliwickiej i zachęcenie do poznania jej historii, zabytków, przyrody, miejsc pamięci narodowej oraz przemian gospodarczych.

Pierwsze spotkanie odnowionej akcji zdobywania Odznaki Turystycznej Ziemi Gliwickiej odbyło się 18 marca 2006 r. Zainteresowanie akcją przeszło oczekiwania organizatora – Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej. Duża grupą miejskiej społeczności, młodzież turystyczna szkół podstawowych z SP 1, SP 9, SP 13, SP 18, SP 39 ze swoimi opiekunami, Świetlica „Dobrych serc” w Gliwicach oraz młodzież szkół ponadpodstawowych spotkała się z przewodnikiem przy Urzędzie Miejskim. Każdy uczestnik posiadał książeczkę OTZG. Z historią powstania Gliwic zapoznał zebranych kol. Witold Brol – przewodnik, a później poprowadził grupę po północnej części śródmieścia, zapoznając z bogatą historią naszego miasta.


Odznaka weryfikowana jest przez:
- Klub Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody
- Klub Kolarski im. Wł. Huzy w Gliwicach

Odznaka w stopniach:

 

brązowa
(kolor zielony)
srebrna
(kolor biały)
złota
(kolor czerwony)
brazowa srebrna zlota

Książeczka:

 

książeczka

 

Regulamin:

regulamin nowy - ważny od 1 września 2005r.
regulamin stary - ważny do 1 września 2005r.
(jeśli zacząłeś zdobywać tę odznakę według starego regulaminu, to kontynuuj)

Inne informacje:

Odznaki, książeczki oraz regulamin można nabyć w oddziale.

 

Załączniki:

Książeczka wycieczek Odznaki Turystycznej Ziemi Gliwickiej (plik pdf)
Miejscowości i obiekty zaliczane do Odznaki zgodnie z pkt. 9 Regulaminu OTZG
Wykaz tras turystycznych (warunek zamienny zamiast udziału w imprezach Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej, patrz pkt. 10 Regulaminu)