ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

Odznaka weryfikowana jest przez:

Turystyczny Klub Kolarski im. Władysława Huz

Odznaka w stopniach:

Regionalna Odznaka Krajoznawcza (ROK):
stopień I
(niebieska)
stopień II
(żółta)
stopień III
(biała)
stopień 1 stopień 2 stopień 3
Książeczka:
 

Brak - osoba zdobywająca powinna dokumentować wycieczki w książeczce turystyki pieszej, kolarskiej lub własnej, specjalnie stworzonej kronice (papieropwej lub elektronicznej na płycie CD).

Regulamin: