ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

Sposób oznakowania dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych:


C-13


C-13a

Początek i koniec drogi dla rowerów


C-16-13

Początek i koniec ciągu pieszo rowerowego, na którym pierwszeństwo mają piesi


C -16/13


C-13/16

Początek ciągu pieszo rowerowego, na którym piesi i rowerzyści mają wydzielone pasy ruch


B-1 + T-22


C-16 + T-22

Droga i chodnik dopuszczone do ruchu rowerowego

B-9
B-9

Znak  B-9 " zakaz wjazdu rowerów " oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu rowerów.


F-19

Pas dla ruchu rowerowego na jezdni


D-6a


D-6b

Znak D-6a " przejazd dla rowerzystów " oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.

Znak D-6b " przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów " oznacza występujące obok siebie miejsca wskazane znakami D-6 i D-6a.
Obydwa znaki powinny występować wraz ze znakiem P-11 (przejazd dla rowerzystów).


A-24

Ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub przez nią przejeżdżają.

Oznakowanie poziome:

 

P-11

 

Przejazd dla rowerzystów.
Powinien on występować wra ze znakiem D-6a lub D-6b.


P-23

Droga lub jej część (pas ruchu) przeznaczona dla ruchów rowerów.

 

Standardowo wykonana droga dla rowerów lub ciąg pieszo-rowerowy powinien mieć obniżone krawężniki w miejscach zjazdu z jezdni i na jezdnię oraz oznakowanie poziome m.in. w miejscach przejazdów przez jezdnie (dwa rzędy białych kwadratów w poprzek jezdni).

Wiele dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych nie spełnia tych warunków, a tym samym oczekiwań odnośnie bezpieczeństwa i wygody podróżowania po nich rowerem.

 

Standardowy sposób oznakowania szlaków rowerowych:

 

Oznakowanie zasadnicze szlaku rowerowego


R-1


R-1a

Po lewej znak podstawowy – rower i pasek w kolorze szlaku oznaczający jazdę prosto,umieszczany głównie za skrzyżowaniem dróg(także za znakiem początku szlaku)

Po prawej znak początku / końca szlaku– rower i kropka w kolorze szlaku


R-1b


R-1b

Znaki oznaczające zmianę kierunku jazdy na najbliższym skrzyżowaniu, umieszczane przed zakrętami szlaku


R-3a

R-3b
Znaki oznaczające zmianę kierunku jazdy na najbliższym skrzyżowaniu, umieszczane przed rozległymi skrzyżowaniami i skomplikowanymi zakrętami trasy

R-3s

R-3b

Oznakowanie uzupełniające szlaku rowerowego:


R-3


R-3

Drogowskazy R-3 umieszczane w ważniejszych miejscach.

Ostatni z drogowskazów wskazuje miejsca położone w bok od trasy (dojazd nieoznakowany)


R-3


R-3

Znaki stanowią białe kwadraty o boku 200 mm lub prostokąty o krótszym boku 200 mm, na nich oprócz roweru w kolorze  czarnym znajdują się kolorowe paski, kropki lub strzałki.

Szlaki znakowane są w pięciu kolorach: czerwonym, niebieskim, zielonym, żółtym lub czarnym. Kolorem szlaku nazywa się kolor pasków, kropek i strzałek na znakach i drogowskazach.

Nieoznakowane odgałęzienia szlaku mają na drogowskazach strzałki białe (czarne kontury strzałek).

 


Niestandardowy sposób oznakowania szlaków rowerowych:

Na wielu trasach występuje oznakowanie odmienne od standardowego. Różnice dotyczą stosowania nietypowych wzorów znaków, innych kolorów lub tylko jednego wybranego koloru (zazwyczaj czarnego) dla całej sieci szlaków, a także nietypowego lub dużo rzadszego rozmieszczenia znaków przy szlaku.R-2

Znak trasy międzynarodowej R-2R-2

Znak trasy Greenways – znak R-2 nieprawidłowo zmodyfikowany przez zamianę numeru trasy na logo trasy tematycznejR-1

Znak Wiślanej Trasy Rowerowej – znak R-1 nieprawidłowo zmodyfikowany przez zamianę roweru na logo trasy tematycznej

 

Oznakowanie tras lokalnych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej (120 x 120 mm)

Rys. 1 – znak podstawowy (droga na lewo lub na prawo od znaku)

Rys. 2 – znaki zmiany kierunku trasy

 

W Gliwicach kilka tras jest również oznaczona niestandardowymi znakami zawierającymi znak C-13 oraz nazwę ulicy, osiedla czy obiektu, np basenu. Przykład znaku znajduje się poniżej. Oznacza on jedynie przebieg trasy, nie jest równoznaczny ze znakiem C-13.

 

 

Artykuł powstał na podstawie tekstu autorstwa Piotra Rościszewskiego.