ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

W dniach 21-22 kwietnia zapraszamy na wyjazd Dukla i okolice.

W programie:
- Dukla- Rynek z zabytkowym ratuszem z XVII w.; kościół i klasztor Bernardynów z połowy XVIII w. z relikwiami św. Jana z Dukli, cenny rokokowy kościół p.w. św. Marii Magdaleny z 1764 r., Muzeum Historyczne - Pałac Mniszkow z XVIII wieku, w którym zobaczymy wystawę poświęconą dziejom Dukli oraz wystawę militariów z okresu I wojny światowej; cmentarz wojenny z I i II wojny światowej, możliwość degustacji i zakupu piwa
z rzemieślniczego Browaru Dukla.
- Pustelnia św. Jana z Dukli na wzgórzu Zaśpit, założona w 1769 roku.
- Przełęcz Dukielska - najniżej położona przełęcz w głównym grzbiecie Karpat, pamiątki po operacji dukielskiej z jesienni 1944 r.
- Jaśliska - Rynek z zachowaną zabudową drewnianą konstrukcji przysłupowej, kościół św. Katarzyny z I połowy XVIII wieku z cudownym obrazem Matki Boskiej Jaśliskiej.
- Iwonicz Zdrój - bardzo dobrze zachowany zespół drewnianej architektury uzdrowiskowej z II połowy XIX w. i początku XX w., Start Pałac, Bazar z 1875 r., Park Zdrojowy, Bełkota - najstarsze źródło w Iwoniczu z zabytkowym jazem, drewniany kościół z 1895 r. w nietypowej dla tych terenów konstrukcji szkieletowej.
- Rymanów Zdrój - zabudowa uzdrowiskowa z XIX w., Park Zdrojowy.
- Bóbrka - Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza, pierwsza na świecie ropy naftowej.

Zapisy trwają do dnia 28.03.2018 r. Zapraszamy.

 


PTTK um_gliwice Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych Młodzieżowy Dom Kultury wasko Nowiny Gliwickie
Wiadomości Powiatu Gliwickiego slazaczek tv imperium