ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

2017.03.23W dniach 23-25 czerwca 2017 r zapraszamy na wycieczkę: 2017.06.23-25 Wielkopolska: Lewków, Kalisz, Poznań, Rogalin, Kórnik.

W pogramie:

- LEWKÓW – zwiedzanie pałacu. W pałacu mieści się ekspozycja muzealna. Prezentowane są m.in. meble z epoki (m.in. depozyt rodziny Lipskich z dawnego wyposażenia pałacu), kolekcja portretów sarmackich oraz pamiątki po dawnych właścicielach ziemskich. Pałac w Lewkowie zbudowany został w latach 1788-1791 przez Jana Christiana Kamsetzera - nadwornego architekta Stanisława Augusta. Należy do pierwszej serii rezydencji klasycystycznych w Wielkopolsce. Najbardziej oryginalną cechą pałacu i zjawiskiem unikalnym na terenie całej ówczesnej Polski jest sposób opracowania elewacji. Ozdobiono je niezwykle obficie dekoracją sztukatorską, malarską oraz rzeźbą pełnoplastyczną. Program dekoracyjny nawiązuje do rzemiosła wojennego (elewacja frontowa) oraz rodowo-heraldycznego. Dekoracje wnętrz, zwłaszcza polichromie o charakterze iluzjonistycznym, pochodzą z ok. 1800 roku a wykonał je Antoni Smuglewicz.
- KALISZ –zwiedzanie m.in.: Rynek Główny z Ratuszem, zespół klasztorny oo. franciszkanów, katedrę św. Mikołaja,
sanktuarium św. Józefa, rezerwat archeologiczny „Kaliski Gród Piastów” na Zawodziu.
- POZNAŃ – zwiedzanie z przewodnikiem wybranych obiektów na Szlaku Królewsko-Cesarskim (m.in. Ostrów Tumski z Katedrą,  Rynek ze starym miastem, Fara, Zamek Przemysława, Zamek cesarski), Rogalowe Muzeum Poznania czyli żywe centrum poznańskich tradycji i kultury
- ROGALIN – zwiedzanie zabytkowego zespół pałacowo-parkowego hrabiów Raczyńskich: barokowo-klasycystycznego pałacu z galerią malarstwa oraz rozległym ogrodem w stylu francuskim, kościoła z mauzoleum oraz pomnikowych dębów rogalińskich.
- KÓRNIK – zwiedzanie Zamku i Arboretum; przerwa na posiłek
Zamek  neogotycki, o wyglądzie i charakterze nawiązującym do budowli obronnych. W murach zamku mieści się muzeum z wieloma unikatowymi eksponatami, m.in. meble różnych stylów i epok, obrazy mistrzów polskich i europejskich, rzeźby, kolekcje numizmatyczne, militaria polskie i wschodnie, wyroby rzemiosła artystycznego z porcelany i srebra oraz zbiory etnograficzne i przyrodnicze z Australii i Oceanii.
Arboretum – liczy ok. 3 tys. gatunków i odmian drzew i krzewów i jest jednym z największych w Europie Środkowej parków dendrologicznych. Wiele z okazów, często o imponujących rozmiarach, ma dzisiaj 130-180 lat, najstarsze rosnące drzewa to ok. 300-letnie lipy drobnolistne. Początki Arboretum to wiek XIX, kolekcjonowanie drzew i krzewów zainicjował Tytus Działyński, przy okazji przebudowy zamku powiększył park i urządził go w stylu angielskim, nadając mu charakter parku krajobrazowego. Arboretum jest częścią Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. W jednej z najstarszych budowli parkowych znajduje się Muzeum Dendrologiczne.

Zapisy do 24.04.2017. Zapraszamy.

 


PTTK um_gliwice Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych Młodzieżowy Dom Kultury wasko Nowiny Gliwickie
Wiadomości Powiatu Gliwickiego slazaczek tv imperium