ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

Informujemy wszystkie osoby zaiteresowane, iż spotkanie zarządu naszego Oddziału zostało przesunięte z 23 a 30 czerwca.

turystyczny klub kolarski im w huzy minTurystyczny Klub Kolarski PTTK im. Wł. Huzy

Zaprasza wszystkich miłośników dwóch kółek

Na

Rajd Kolarski „Święto roweru”

z metą zlokalizowaną nad jeziorem Dzierżno w ośrodku Energetyk.

Wspólny wyjazd z Gliwickiego Rynku o godz. 9:00 w dniu 8 Czerwca 2014r.
pod opieką doświadczonych przodowników turystyki kolarskiej Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im. W. Huzy w Gliwicach.

Trasa łatwa około 20km, tempo turystyczne

       Na mecie rajdu będą zorganizowane konkursy, ognisko turystyczne i inne atrakcje
                            
Serdecznie zapraszamy !

Zarząd turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im. W. Huzy w Gliwicach

W trosce o bezpieczeństwo uczestnicy powinni posiadać kaski rowerowe.

 

turystyczny klub kolarski im w huzy min

lasy panstwowe

Nadleśnictwo

Rudy Raciborskie

 
Urząd Miejski Kuźnia Raciborska

Urząd Miejski

Kuźnia Raciborska


 

logo oddzialu 200x200

 

Zaproszenie na
I Rajd Kwitnących Rododendronów
Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK
im. Wł. Huzy w Gliwicach
organizowanego w dniu 01 czerwca 2014 r.
pod patronatem Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

1.    Organizator.
Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach
44-100 Gliwice, Rynek 11


2.    Współorganizatorzy.

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
P.G. L. L. P. - Nadleśnictwo w Rudach Raciborskich

 

3.    Cel imprezy.
Popularyzacja turystyki kolarskiej i krajoznawstwa wśród młodzieży szkolnej i osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem walorów turystycznych Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich".
4.    Wpisowe i świadczenia.
Koszt udziału w rajdzie wynosi 3,00 złote dla osoby dorosłej oraz 2,00 złote dla młodzieży szkolnej. W ramach świadczeń uczestnicy rajdu otrzymują proporczyk rajdowy, odcisk pieczęci rajdowej, a zwycięzcy przeprowadzonych konkursów nagrody.


5.    Warunki uczestnictwa.
Do udziału w rajdzie zapraszamy młodych turystów kolarzy – uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz osoby dorosłe - członków i sympatyków Klubu i sekcji kolarskich współpracujących z Klubem. Uczestnictwo  młodzieży wyłącznie pod opieką osób pełnole-tnich. Udział w rajdzie zespołowy i indywidualny. Dojazd na metę trasami dowolnymi, lub wyznaczoną trasą ze wspólnym startem o godz. 9:00 z gliwickiego Rynku.


6.    Meta rajdu.
Meta rajdu będzie czynna w niedzielę 01 czerwca 2014 od godz. 11:00 do godz. 13:00 obok Punktu Informacji Turystycznej w Rudach Raciborskich, ul. Cysterska.


7.    Konkursy.
Na mecie rajdu zostanie przeprowadzony konkurs krajoznawczy oraz sprawnościowy, w kategoriach wiekowych młodzieży szkolnej i osób dorosłych.


Sponsorem nagród rowerowych w konkursach jest sklep

                            bikeatelier minul. Dolnych Wałów 13
                            44-100 Gliwice
                            www.bikeatelier.pl

W związku ze złymi prognozami pogodowymi CXXII Popołudniowy Bieg na Orientację "POBINO", LXVIII Popołudniowa Kolarska Impreza na Orientację „POKINO” i VIII Popołudniowa Szybka Orientacja Precyzyjna „Popekspres” – Gliwice Brzezinka zostały przeniesione z 15 na 22 maja.

 

2014.05.07 o zielony lisc kasztanowca

17 maja o godzinie 9. 00 z gliwickiego rynku wyruszy grupa miłośników dwóch kółek, doceniająca piękno otaczającej nas przyrody.

Rajd rowerowy „O zielony liść kasztanowca” odbędzie się już po raz siódmy. Co roku, w porze kwitnących kasztanowców, Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach, Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Władysława Huzy i Nadleśnictwo Rudziniec organizują rajd, którego trasa prowadzi alejami kasztanowymi powiatu gliwickiego. Rajd ma na celu zwrócenie uwagi na problem ginących kasztanowców, które są atakowane przez szrotówka kasztanowcowiaczka – pasożyta tych drzew oraz popularyzację turystyki kolarskiej i dziedzictwa przyrodniczego lasów Nadleśnictwa Rudziniec wśród mieszkańców Gliwic i powiatu gliwickiego.

Impreza jest świetną okazją do miłego spędzenia czasu i poznania urokliwych miejsc w najbliższej okolicy. W tym roku meta rajdu została wyznaczona w szkółce leśnej w Rachowicach, gdzie na uczestników będą czekać konkursy, gry i zabawy i tradycyjnie już – pieczenie kiełbasek na ognisku. Tegoroczny rajd zbiega się z obchodami 90-lecia istnienia Lasów Państwowych i z tej okazji uczestnicy rajdu będą mieli możliwość posłuchania ciekawej opowieści o lesie, jego znaczeniu w przyrodzie i życiu człowieka, którą przekaże Leśniczy Nadleśnictwa Rudziniec.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie, który obowiązuje wszystkich uczestników rajdu.

Przekaż informację swoim znajomym i przyjedź rowerem 17 maja o 9.00 na gliwicki rynek.2014.05.07 o zielony lisc kasztanowca2

 

Patronat Honorowy
Jan Spałek Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudziniec

 

pttk minZgodnie z latami poprzednimi Zarząd Główny PTTK w dniu 27 marca 2014 roku podpisał nową umowę ubezpieczenia nr 5834-01.700.511 z AXA TUiR S.A. - Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków wszystkich członków PTTK posiadających ważną legitymację PTTK (z aktualnie opłaconą składką członkowską). Ubezpieczeniem objęci są członkowie PTTK w okresie ochrony ubezpieczeniowej tj.:

- od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015r. w przypadku opłacenia składki za rok 2014,

- od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 31 marca 2016r. w przypadku opłacenia składki za rok 2015.

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki członkowskiej, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2014 r. w przypadku opłacenia składki za rok 2014 albo 1 kwietnia 2015 r. w przypadku opłacenia składki za rok 2015 natomiast osoby zwolnione z opłacenia składki członkowskiej od dnia złożenia zapotrzebowania na znaczek.

W ramach umowy ubezpieczenia AXA Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową wszystkich członków PTTK z opłaconą składką członkowską bez względu na WIEK. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych 24h/dobę na terytorium Europy w szczególności w życiu prywatnym.

W ramach umowy ubezpieczenia AXA udziela ochrony ubezpieczeniowej na terytorium Europy w zakresie:
1)      trwałego uszczerbku na zdrowiu (suma ubezpieczenia 23.000 PLN),
2)      śmierci Ubezpieczonego (suma ubezpieczenia 12.500 PLN),
3)      zawału serca lub udaru mózgu (suma ubezpieczenia 10.000 PLN),
4)      refundacji kosztów naprawy lub nabycia protez i środków pomocniczych (suma ubezpieczenia 3.000 PLN),
5)      refundacji kosztów operacji kosmetycznych (suma ubezpieczenia 3.00 PLN),
6)      kosztów ratownictwa (suma ubezpieczenia 4.800 EUR na jedno zdarzenie).
Więcej informacji na http://www.gliwice.pttk.pl/ubezpieczenie.