ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

Prezes Koła Śródmieście udziela się nie tylko turystycznie, co potwierdził sanatoryjny, grudniowy pobyt w Szczawnicy.

 

Śpiewał dla kuracjuszy

Różne bywają miejsca i okoliczności, w który dane jest komuś wokalnie zaistnieć.

Jan Maria Dyga od wielu lat społecznie działa w ruchu muzycznym i generalnie na niwie kultury.

Śpiewem ubogaca dwa ewangelickie chóry – katowickie „Largo Cantabile” i gliwickie „Animato”.

Jako były solista Operetki Śląskiej nadal występuje na wielu estradach, nie tylko Śląska.

Korzystając z sanatoryjnego pobytu w Szczawnicy urozmaicił śpiewaczo grudniowy pobyt w sto-

licy Pienin dwoma koncertami: w sanatorium „Dzwonkówka” zaprezentował współkuracjuszom

program „Piosenka przypomni ci”, a tydzień później w szczawnickim kinoteatrze dał koncert

„Kolędy świata”. Oba programy zyskały uznanie słuchaczy, co potwierdziły opinie zamieszczone

w internecie i miejscowej prasie. Na drugim koncercie artystę oklaskiwał również burmistrz miasta,

zaś soliście akompaniowała znana miejscowa pianistka i animatorka kultury – Ewa Zachwieja.

Niezależnie od działalności wokalnej pan Jan od lat para się górską, kajakową i rowerową turys-

tyką. Jako pasjonat fotografii podróżuje z nierozłącznym aparatem fotograficznym. We wspomnia-

nych wyżej chórach stanowi, niezależnie od występów solowych, podporę w głosach męskich.

Z chorzowskim „Cantate” dane mu było śpiewać w Holandii (w Driel wykonał po...holendersku

utwór Bliwerta „Ojcze nasz”), Niemczech, Danii i w Czechach, tj. w Zlinie – mieście partnerskim Chorzowa. Z kolei na Ukrainie wystąpił w Tarnopolu, Stryju, Drohobyczu i Kamieńcu Podolskim.

W chorzowskim kościele im. Lutra przeżył niezapomniany jubileusz pracy artystycznej na scenie

z programem sakralnym.

Jan Maria Dyga wielokrotnie prowadził zloty śląskich chórów i orkiestr w znanym ośrodku

rekreacyjnym „Buk” w Rudach k. Raciborza, koncerty orkiestr w Gliwicach (w ramach Wiosny

Gliwickiej) i Pyskowicach, a także zjazdy chórów ewangelickich diecezji katowickiej. Od 25 lat

wolontaryjnie występuje w Ośrodku Leczniczo-Opiekuńczym im. św. Józefa w Gliwicach. Jest

animatorem poczynań na rzecz przywrócenia pamięci o wybitnym społeczniku, etnografie i lekarzu

z I poł. XIX w. - Juliuszu Rogerze. Od roku prezesuje Stowarzyszeniu Klub Inicjatyw Kulturalnych

w Gliwicach.

Społecznikowi i artyście życzymy dalszych sił w pomyślnej realizacji tego wszystkiego co robi dla bliźnich i stanowi treść jego życia.

Henryk Polok

Turystyczny Klub Kolarski PTTK

im. Władysława Huzy

w Gliwicach

zaprasza 15 października 2017 na rajd

60 ZAKOŃCZENIE TURYSTYCZNEGO

SEZONU KOLARSKIEGO

z metą na terenach przy zamku w Chudowie.

Wspólny wyjazd na trasę rajdu z gliwickiego Rynku o godz. 900 pod opieką przodowników turystyki kolarskiej TKK PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach lub indywidualnie. Trasa łatwa około 30km, tempo turystyczne.

Na mecie, po zarejestrowaniu się w biurze rajdu, uczestnicy otrzymają pamiątkową plakietkę i będą mogli brać udział w konkursach, których zwycięzcy otrzymają nagrody.

W trosce o bezpieczeństwo używajmy kaski rowerowe

Impreza dofinansowana ze środków miasta Gliwice.

Szczegółowy regulamin na stronie internetowej klubu - www.huzy.gliwice.pttk.pl

Regulamin  →  https://drive.google.com/open?id=0BwDNNCfLLrjGMXZqOUJIUVk0UXc

 Zaproszenie  →  https://drive.google.com/open?id=0BwDNNCfLLrjGRnJfTGFmbUVER0E

2017.10.09

W związku z małą ilością zgłoszeń informujemy, że wycieczka w Gorce została odwołana.

Prezydent Miasta Gliwice zaprasza
na obchody Światowego Dnia Turystyki

Podróże z uśmiechem

Gość specjalny: Arkady Paweł Fiedler

8 października 2017 r.

Scena Bajka –  Kino Amok, ul. Dolnych Wałów 3

godz. 15.00 Robert Maciąg „Dzieci świata” specjalny program dla dzieci (mała sala) 
Prezentacja multimedialna dla najmłodszych widzów, która przybliży im życie ich rówieśników w różnych zakątkach świata.

godz. 15.00 Marcin Obałek „Traktoriada czyli Ursusem przez świat”
(duża sala) 

Barwna relacja ze spektakularnej podróży polskim ciągnikiem rolniczym przez trzy kontynenty. Prowadzenie: Marcin Obałek – podróżnik, obrońca przyrody, organizator wypraw, pomysłodawca słynnej Traktoriady.

godz. 16.30 Robert Maciąg „Tuk tuk Cinema, czyli przygody Bolka i Lolka w Indiach” (duża sala) 
Pasjonująca opowieść o indyjskim skuterze, mobilnym kinie, świętym Gangesie oraz… bohaterach polskich kreskówek. Prowadzenie: Robert Robb Maciąg – podróżnik, autor książek i miłośnik wypraw rowerowych, podwójny laureat nagrody Traveler magazynu National Geographic. 

godz. 18.00 Arkady Paweł Fiedler „Jak mały fiat podbił Afrykę” (duża sala)

Fascynująca historia z podróży przez Afrykę polskim fiatem 126, zwanym Zieloną Bestią. Prowadzenie: Arkady Paweł Fiedler – wnuk wybitnego pisarza
i podróżnika Arkadego Fiedlera, pasjonat podróży samochodowych, producent filmów podróżniczych i fotograf.  

Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona

 

2017.09.28. min

Zaproszenie na Rajd Rowerowy

„Pamiętamy o tragedii żołnierzy NSZ oddziału Henryka Flame ps.Bartek”

 30 września 2017 r.

Organizator:

Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Rynek 11, tel. 32 231-26-16

Cel imprezy: Uczczenie pamięci żołnierzy NSZ oddziału Henryka Flame ps. Bartek. Udział we Mszy Świętej za dusze pomordowanych żołnierzy oraz uroczystościach rocznicowych w miejscu tragedii w Barucie na uroczysku Hubertus. Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz propagowanie zdobywania odznak turystycznych.

Program rajdu:

Zbiórka uczestników rajdu 30 września 2017 r. – sobota - o godzinie 7.45 przed siedzibą PTTK w Gliwicach, Rynek 11.

Wyjazd 8.00

Przejazd trasą: Rynek, Brzezinka,Taciszów, Bycina, Słupsko, Toszek, Dąbrówka, Barut,Jemielnica,Centawa,Błotnica Strzelecka,Toszek,Pyskowice,Czechowice,Gliwice.

Trasa bardzo trudna, około 90 km.

Rajd poprowadzą przodownicy Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach.

Zakończenie imprezy planowane jest na godzinę 13.00 w Barucie. Powrót grupowy lub indywidualny wybraną przez uczestników trasą.

UWAGA!!!

Uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i Karty Turysty. Organizacja zgłaszająca jest odpowiedzialna za zachowanie swoich uczestników. Dla własnego komfortu uczestnik powinien wykazywać się dobrą kondycją fizyczną i wziąć pod uwagę długość trasy. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe
w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich. Uczestnicy rajdu ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Zaleca się jazdę w kaskach rowerowych. Każdy uczestnik rajdu musi bezwzględnie posiadać sprzęt i narzędzia potrzebne do usunięcia awarii we własnym rowerze.

Rajd odbędzie się niezależnie od pogody, udział w rajdzie jest bezpłatny.

W związku ze Światowymi Dniami Turystyki w dniu 27.09.2017 r. informujemy, że wszystkie koła, kluby i komisje naszego oddziału mają obowiązek, do dnia 05 września 2017 r. wysłać program własnych imprez związanych z daną imprezą.