ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

Przypominamy, iż wszystkie osoby chcące zapisać się na nasze wycieczki muszą OBOWIĄZKOWO zapisując się na wycieczkę dotrzymywac następującej kolejnośc:

  1. zapisać się na wycieczkę w biurze oddziału (osobiście bądź telefonicznie)
  2. dostarczyć do biura oddziału bądź przesłać skan własnoręcznie podpisanej umowy
  3. wpłacić na konto w wyzanczonym terminie opłatę za wycieczkę

Prosimy o niewpłacanie pieniędzy bez wcześniejszego zapisania się na wycieczkę. O kolejności zgłoszeń decyduje pierszeństwo zapisania się w biurze oddziału, a nie kolejność wpłat.

Dokonanie wpłaty na konto nie oznacza zapisana się na wycieczkę!