ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

Na święta Zmartwychwstania Chrystusa Pana
przesyłam najserdeczniejsze życzenia:


obfitości łask Bożych, zdrowia, radości,
wytrwałości w codziennym zmaganiu się
z przeciwieństwami, poczucia siły, pokoju
i nieustającej wiary i nadziei
.

Janina Lelito-Zimochocka
 Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej