ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

           Jubileuszowe 60 Otwarcie Sezonu Kolarskiego "Topienie Marzanny" w Tworogu Małym organizowane przez Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Władysława Huzy z Gliwic odbyło się 19 marca 2017 przy bezdeszczowej lecz wietrznej pogodzie. Sprzyjająca aura zewnętrzna przyczyniła się do licznego udziału rowerzystów z regionu w tym wydarzeniu turystycznym. Na Rynku w Gliwicach, gdzie rajd się rozpoczynał zameldowało się ponad sto osób, które pod przewodnictwem kol. Jarosława Szerszenia podzielone na grupy wyruszyły na szlak rajdu kierując się w stronę Tworogu Małego.

            Meta rajdu, którego komandorem był Prezes Klubu kol. Krzysztof Bobis, została zorganizowana na terenie remizy miejscowej OSP. W rajdzie udział wzięły osoby przybyłe wspólną trasą prowadzoną przez naszą koleżankę Jolantę Maćkowską i kolegów: Adama Jańtę, Władysława Stawiarczyka, Jarosława Szerszenia, Lucjana Wiślaka oraz osoby przybyłe na metę trasami indywidualnymi. Ogólna liczba uczestników rajdu zapisanych w biurze rajdowym prowadzonym przez kol. Elżbietę Falską oraz Adama Czerniawskiego wyniosła 280 osób.

            Tradycją naszego rajdu otwierającego sezon kolarski jest konkurs na najpiękniejszą ekologiczną Marzanę, których to los z góry był przesądzony i zakończył się w rzece Bierawce. W tegorocznej edycji konkursu wystartowało 9 kukieł przygotowanych przez osoby indywidualne jak i grupy zorganizowane. Jury konkursowe w składzie: Patrycja Słuchocka, Jarosław Szerszeń, Andrzej Śmieja, Tomasz Świątek, Dariusz Wolny, po przeglądzie zgłoszonych do rywalizacji "Panien Marzann" wybrało zwycięzców uhonorowanych puchami, a pozostałych uczestników konkursu wyróżniono pamiątkowymi medalami.

            "Najpiękniejsza Marzanna - 2017"

            I - miejsce Wojciech Czapla - TKK PTTK im. Wł. Huzy Gliwice

            II - miejsce Bronisław Kałuża - RKTK "WAGABUNDA" Katowice

            III - miejsce Kacper Czapla - TKK PTTK im. Wł. Huzy Gliwice

            Wyróżnienia:

            Bytomski Klub Kolarski "CATENA" Bytom

            Szkoła Podstawowa nr 14 Gliwice

            Szkoła Podstawowa nr 21 Gliwice

            Zosia Prokwite   - TKK PTTK im. Wł. Huzy Gliwice

            Kacper Kuberek - KTR "JUTRZENKA" Tarnowskie Góry

            Klub Rowerowy "IKRA" Rybnik

            Pośród zgłoszonych uczestników w biurze rajdowym wybrano najliczniejsze zorganizowane drużyny turystów kolarzy w kategoriach klubów kolarskich oraz młodzieży szkolnej. Zwycięzcami tej rywalizacji otrzymującymi puchary została Komisja Turystyki Kolarskiej "SOKÓŁ" z Radlina - zarejestrowanych 30 osób, a w kategorii młodzieżowej Szkoła Podstawowa nr 21 z Gliwic - 19 osób. Pozostałe kluby i grupy uczestniczące w rajdzie to: Wycieczki Rowerowe Śląsk - 26 osób, Bytomski Turystyczny Klub Kolarski "CATENA" - 24 osoby, Rodzinny Klub Turystyki Kolarskiej "WAGABUNDA" Katowice - 22 osoby, Klub Turystyki Kolarskiej "WANDRUS" Żory - 17 osób oraz Szkoła Podstawowa nr 14 Gliwice - 16 osób.

            Specjalny dyplom pamiątkowy wraz z podziękowaniami za wieloletnią pomoc w organizacji rajdu w Tworogu Małym otrzymała Sołtys miejscowości Pani Irena Musioł nagrodzona gromkimi brawami przez uczestniczących turystów kolarzy.

            Nad tym by organizowany rajd przebiegał sprawnie i w miłej atmosferze czuwało wiele osób. W kuchni przy wydawaniu herbat i kiełbasek "rządziły" koleżanki: Aldona Felkel, Joanna Cetnarska - Słowik oraz Małgorzata Radomska. Kolega Paweł Szyp pełnił rolę ogniomistrza sprawującego pieczę nad pierwszym w tym roku rajdowym ogniskiem.

            Zarząd Klubu pragnie serdecznie podziękować wszystkim za tak liczny udział oraz życzy wielu wycieczek rowerowych pełnych turystycznych wrażeń w sezonie 2017.

Krzysztof Kotuła - Sekretarz Klubu

WIĘCEJ ZDJĘĆ

2017.03.21