ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej i Muzeum Powstań Śląskich zaprasza artystów plastyków, studentów uczelni, uczniów szkół artystycznych, twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych do konkursu na projekt graficzny i wzór trzech oddzielnych odznak turystycznych, upamiętniających 100. rocznicę I Powstania Śląskiego, II Powstania Śląskiego i III Powstania Śląskiego, stanowiące wspólnie swoisty tryptyk. Będą one przeznaczone dla uczestników akcji PTTK propagowania wydarzeń, miejsc i osób związanych z Powstaniami Śląskimi.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę o wartości 500 zł.

Prace konkursowe można nadsyłać do 31 lipca 2018

Informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach www.muzeumpowstanslaskich.pl i PTTK Oddział Ziemi Gliwickiej: www.gliwice.pttk.pl.

 


PTTK um_gliwice Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych Młodzieżowy Dom Kultury wasko Nowiny Gliwickie
Wiadomości Powiatu Gliwickiego slazaczek tv imperium