ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

2011_rejs_statkiem_po_odrze_oferta_dla_szkol

 

Zapraszamy grupy zorganizowane grupy,
głównie młodzieży szkolnej
wraz z opiekunami
na półtoragodzinne rejsy wycieczkowe po Odrze i Kanale Gliwickim.
Ramowy program wycieczki:

Godzina wyjazd z Gliwic do ustalenia. Plac Krakowski przy ul. Łużyckiej lub spod szkoły.
Rejs rozpoczynać się będzie na przystani kozielskiego YC ”SZKWAŁ” w trakcie którego statek przejdzie przez śluzę na Odrze, a następnie wieść będzie w dół Odry, aby przepłynąć baseny kozielskiego portu.
Dalsza trasa rejsu może odbywać się wariantowo:

1 wariant: przepłynięcie fragmentu Kanału Gliwickiego do śluzy Kłodnica. Można będzie zobaczyć komorę tej najwyższej w Polsce śluzy, powrót.

2 wariant: powrót na Odrę, dopłynięcie do stoczni „Damen”, przepłynięcie basenu stoczniowego, powrót.

 

Szczegółowe informacje są udzielane w Oddziale.
.Istnieje
.