przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej

Komisja Turystyki Szkolnej

"Sejmik w Nowinach"

W NOWINACH GLIWICKICH (Nr 47 z 21 listopada 2012 roku) na stronie 16 w "Szkolnym Ekspresie" ukazał się artykuł na temat naszego tegorocznego SEJMIKU SKKT-PTTK.

Spis sejmików turystycznych

KOMISJA TURYSTYKI SZKOLNEJ w składzie:

  • Stanisława GERLE
  • Mariola MIKSIEWICZ
  • Jadwiga SZANDAR
  • Zofia KOMAR

organizowały SEJMIKI TURYSTYCZNE dla młodzieży od 1993 roku

1. KRAKÓW (Kopiec Kościuszki) 1-3.X.1993
2. ISTEBNA „ZAOLZIANKA”(Barania Góra, Stecówka) 19-20.X.1994
3. BIELSKO (Szyndzielnia, Studio Filmowe) 22-23.X.1995
4. NYSA 18-20.X.1996
5. ŻYWIEC    (Grojec – Muzeum) 17-19.X.1997
6. ŁAZY (z Grotą Nietoperzowa)  23-25.X.1998
7. CIESZYN (Cieszyn Czeski) 26-28.XI.1999
8. LANCKORONA 20-22.X.2000
9. SŁAWKÓW 19-21.X.2001
10. KIELCE (G.Świętokrzyskie) 18-20.X.2002
11. USTROŃ ZAWODZIE 17-19.X.2003
12. OPOLE 8-10.X.2004
13. USTROŃ-DOBKA  21-23.X.2005
14. SKOLNICA  (Ścieżka Przyrodnicza) 21.X.2006


Od 2007 roku skład Komisji:

  • Penka GRABANIA
  • Jadwiga SZANDAR
  • Mirosław CZECZOT

organizacją Sejmików Turystycznych zajmują się co roku 2 szkoły.

15. RACHOWICE X.2007 (SP 39, SP 13)
16. GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE 2008 (SP 14, SP 9)
17. ISTEBNA (Zaolzianka, Trójstyk) 2009 (SP 39, SP 13)
18. PUSTYNIA BŁĘDOWSKA 2010 (SP 28)
19. GÓRKI WIELKIE (Chata Chlebowa, ścieżka przyrodnicza
„BUCZE”, Muzeum „KOSSAKÓWKA)
2011 (SP 23, SP 41)
20. TYCHY KOPCIOWIC (Ośrodek Ekologiczny) 2012 (SP 18)

Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Szkolnej w roku szkolnym 2010-2011

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Szkolnej
w roku szkolnym 2010-2011
(od września do czerwca)

 

1.     Ustalono, że zebrania z nauczycielami i opiekunami SKKT-PTTK odbywać się będą w II czwartek każdego miesiąca w razie potrzeby

w październiku – sejmik
w styczniu – bal
w marcu – marzanna
w maju i czerwcu – wycieczki

2.      Odbywały się następujące imprezy organizowane przez komisję ...

 

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu "Woda źródłem życia"

Komisja Turystyki Szkolnej przy O/PTTK Ziemi Gliwickiej ogłosiła dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych konkurs na pracę multimedialną pt. „Woda źródłem życia”.

Temat został wybrany w związku z ogłoszeniem przez Główny Oddział PTTK w Warszawie roku 2010 „Rokiem Turystyki Wodnej”.

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów oraz przegląd najlepszych prac odbyło się 11 stycznia 2011 r. (wtorek) o godzinie 13.00 w SP nr 39 na os. Obrońców Pokoju.

pwik 

 

 

 

 

Czytaj więcej...