przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej

Komisja Turystyki Szkolnej

2018.01.13 Choinka turystyczna

Dnia 13.01.2018r. Komisja turystyki Szkolnej – Mirosław Czeczot zorganizowała IX rajd     „ Choinka” dla szkół z terenu Gliwic. Mimo nie sprzyjającej aury w rajdzie wzięło udział 40 uczniów i 5 opiekunów ze szkół:

SP 8 – opiekun Małgorzata Kwaśnicka

SP 14 – opiekun Penka Grabania

SP 18 – opiekun Anna Błaż

SP 41 – opiekun Zofia Żywicka

ZSP 3 – GM 4 – opiekun Mirosław Czeczot

Po dotarciu na miejsce i spacerze znaleźliśmy świerk, który został przystrojony w ozdoby choinkowe, śpiewaliśmy kolędy oraz szkoły rozwiązywały quiz o tematyce Bożego Narodzenia. Wszystkie szkoły rozwiązały bezbłędnie i jury przyznało każdej szkole                

I miejsce.

Po wręczeniu dyplomów udaliśmy się w drogę powrotną do domu obchodząc całą ścieżkę dydaktyczną.

Rezerwat „Las Dąbrowa” leży na wschód od centrum Gliwic, częściowo na terenie samego miasta, częściowo na terenie wsi Kozłów wchodzącej w skład gminy Sośnicowice. Gospodarzem jest tutaj Nadleśnictwo „Rudziniec”. Rezerwat należy do najmłodszych na Śląsku, został bowiem utworzony decyzją wojewody śląskiego w 2008 roku. Ochroną objęto ponad 76 i pół ha powierzchni - głównie leśnej; wokół zaś wytyczono rozległą otulinę, liczącą ponad 232 ha. Lasy porastają pagórkowaty teren z licznymi oczkami wodnymi, strugami oraz podmokłymi łąkami. Głównym zadaniem rezerwatu „Las Dąbrowa” jest ochrona zachowanych w stanie mało zniszczonym przez człowieka zespołów leśnych - olsu porzeczkowego, łęgu jesionowo-olszowego, łęgu wiązowo-jesionowego, podgórskiego łęgu jesionowego i grądu subkontynentalnego. Roślinność rezerwatu jest bardzo bogata, obfituje także w gatunki chronione, jak np. wawrzynek wilczełyko, konwalia majowa, listera jajowata i wiele innych. Ponadto w tutejszych lasach zaobserwowano bardzo rzadkiego ptaka – dzięcioła białogrzbietego. Rezerwat został w atrakcyjny sposób udostępniony turystom. Nadleśnictwo „Rudziniec” wytyczyło interesującą ścieżkę przyrodniczą, na trasie której postawiono tablice edukacyjne oraz głazy upamiętniające śląskich botaników, m.in. Franciszka Spribillego, który przed stuleciem pierwszy opisał występującą tutaj jeżynę gliwicką. Dla wygody spacerowiczów przygotowano również miejsca wypoczynkowe. Przez „Las Dąbrowa” przechodzi także niebiesko oznakowany, pieszy Szlak Powstańców Śląskich.

Po ostatnich wichurach jest bardzo dużo wiatrołomów, częściowo powalone drzewa są wywożone przez nadleśnictwo.

                                                                                                         Organizator – Mirosław Czeczot

Zdjęcia: Anna Błaż, Sp 18 "Turystyczna Ekipa​

Free Lightbox Gallery