ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej zaprasza nauczycieli zajmujących się w szkole turystyką i krajoznawstwem na zebrania informacyjne na temat eliminacji miejskich Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno Krajoznawczego. Zebranie odbędzie się w czwartek 15.01.2015 r. o godz. 15.30 w Oddziale PTTK, Rynek 11.

Turniej jest to konkurs wielodyscyplinowy i wieloetapowy o miano najlepszego zespołu turystyczno-krajoznawczego w Polsce. Przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół. Każda szkoła do eliminacji może zgłosić trzy drużyny trzyosobowe. Ze względów organizacyjnych koniecznie jest zgłoszenie drużyn w Oddziale PTTK, Rynek 11 do 2 marca 2015 r. W zgłoszeniu należy podać liczbę drużyn, skład osobowy i koniecznie imię i nazwisko opiekuna wraz z adresem mailowym, ewentualnie nr telefonu. Wraz ze zgłoszeniem należy dokonać wpłaty wpisowego w wysokości 4 zł od ucznia.

Eliminacje miejskie odbędą się w dniach 13-14.03.2015 r.

Zasady organizacji Turnieju, przygotowanie, przebieg i ocena poszczególnych konkursów Turnieju określa ogólnopolski (zmieniony od roku szkolnego 2013/2014 r.) regulamin dostępny na stronie Oddziału http://gliwice.pttk.pl.

Na zebraniu zostaną omówione ustalenia dotyczące eliminacji rejonowych; data i miejsce eliminacji, dobór konkursów, zmiany wprowadzone w regulaminie ogólnopolskim i inne.

Uczestnicy zebranie zostaną również zapoznani z kalendarzem imprez i wycieczek na rok 2015 oraz z wynikami konkursu na najlepsze SKKT w roku szkolnym 2013/2014.

Po zebraniu będzie możliwość przegrania na pendriva znowelizowanego regulaminu

                                                                     

Kierownik eliminacji miejskich OMTTK

                                                                                  Gabriela Rościszewska