ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

KONKURS FOTOGRAII KRAJOZNAWCZEJklub krajoznastwa i ochrony przyrody min

KRAJOBRAZ Z CHMURAMI

w dniu 22 maja 2014 r.

Jury w składzie:

Sebastian Michałuszek     Instruktor Fotografii MDK w Gliwicach

Maciej Kaliszan               fotograf niezależny

Magda Lasko                   KKiOP PTTK

stwierdza co następuje:

2.Jury postanowiło przyznać 5 miejsc i nagrodzić dyplomami prace:

I miejsce              - fot. pt. „Wschód słońca”-

autor: Aleksandra Koterbicka („AGA”)

II miejsce         - fot. pt.„Przerycie z wiaty PKS”

autor: Leon Hupka („Ostoja”)

III miejsce  -fot.pt.„Krajobraz z chmurami”

autor: Paweł Skóra(„X”)

IV miejsce         - fot.pt.„Zatopione w stawie”

autor: Magdalena Łapszyńska („Mała”)

V miejsce          - fot.pt.„Świt nad Turawą”

autor: Jerzy Falski („Flaming49”)