ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

Rowerem przez miasto

W ciągu roku w Gliwicach powstanie 27 kilometrów ścieżek rowerowych. W dalszych planach jest budowa kolejnych tras i zaktualizowanie koncepcji całego układu dróg dla rowerzystów. Mają one służyć nie tylko rekreacji, ale tworzyć alternatywną i ekologiczną sieć komunikacyjną, umożliwiającą bezpieczne podróżowanie po mieście na dwóch kółkach. W tej sprawie sporo jest jeszcze do  zrobienia. Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w naszym mieście trwa od kilkunastu lat.  Gliwiczanie mają do dyspozycji w sumie ponad 84 kilometry tras. Na ich wybudowanie lub wytyczenie wydano około 7 mln zł z budżetu miejskiego, a 2 mln zł samorząd pozyskał z Unii Europejskiej. – Ścieżki rowerowe prowadzą obecnie do centrum Gliwic z wielu dzielnic. Przy nich  usytuowane są często miejsca ciekawe przyrodniczo, zabytki, obiekty sportowe i kulturalne. Około  20% dróg dla rowerów wiedzie przez lasy, parki i polne drogi, co sprzyja rekreacji i aktywnemu  wypoczynkowi w spokojniejszych miejscach niż śródmiejskie ulice – opowiada Tadeusz Cygan z  Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego. Szukając wytchnienia od miejskiego gwaru, warto wyjechać poza miasto. Gliwickie trasy łączą się bowiem z trasami w powiecie gliwickim i poza nim.

 

Obecnie trwają przygotowania do budowy
7 nowych odcinków ścieżek rowerowych w  Gliwicach

Planowane ścieżki mają łączną długość około 27 kilometrów. To przedsięwzięcie może  kosztować w sumie około 7 mln zł. Dla trzech odcinków obejmujących 12 kilometrów tras są już gotowe projekty. – To odcinki wytyczone na osiedlu Waryńskiego, w Starych Gliwicach i na Wójtowej Wsi – wzdłuż Ostropki. Będziemy modernizować nawierzchnię, ustawiać oznakowanie i mapy  gliwickich ścieżek. W najbliższym czasie zorganizujemy przetarg na wykonawcę zadania, a prace mogą ruszyć w lecie – informuje Tadeusz Cygan. Równocześnie trwa projektowanie czterech kolejnych tras: od ul. Bekasa na Sikorniku – przez Trynek i lotnisko – do granicy z gminą Gierałtowice, od Sośnicy – przez Ligotę Zabrską – do ul. Bojkowskiej, od ul. Zygmuntowskiej –  przez Stare Łabędy – do granicy z gminą Rudziniec oraz od ul. Zakątek Leśny – przez Las Łabędzki  – do ośrodka wypoczynkowego w Czechowicach. Ich budowa może ruszyć w tym roku. Systematycznie prowadzona jest także modernizacja istniejących szlaków rowerowych. – Teraz kontynuujemy rozpoczętą w 2009 roku gruntowną modernizację około 12 kilometrów dróg od Placu Mickiewicza do Żernik. W niektórych miejscach musimy obniżyć krawężniki, gdzie indziej naprawić  nawierzchnię. Zajmujemy się też oznakowaniem, bo trzeba dostosować je do nowych wzorów – opowiada Tadeusz Cygan.

 

Systematycznie powstają i będą powstawały trakty pieszo-rowerowe wzdłuż nowych ulic

Bez wątpienia kłopotliwa dla rowerzystów jest jazda pomiędzy samochodami na  miejskich ulicach. W tym wypadku także można liczyć na stopniową poprawę. Docelowo ścieżki rowerowe powinny być elementem układu komunikacyjnego i umożliwiać bezpieczne przemieszczanie się na dwóch kółkach. – Kiedyś wystarczyło postawić przy drodze znak z namalowanym rowerem i już była ścieżka. Natomiast budowa bezpiecznych traktów pieszo- rowerowych wzdłuż ulic to spory wydatek. Przykładowo 1,8 kilometra takiej ścieżki przy ulicy Portowej kosztowało 1,3 mln zł – podkreśla Tadeusz Cygan.

 

Warto wiedzieć, że przy okazji budowy lub gruntownych remontów ulic Zarząd Dróg Miejskich stara się tworzyć – tam, gdzie to możliwe i potrzebne – także ścieżki dla rowerów. – Trakty pieszo-rowerowe powstały przykładowo wzdłuż nowego łącznika drogowego pomiędzy ulicami Nowy Świat i Kosów oraz przy fragmencie obwodnicy zachodniej pomiędzy ulicami Andersa i Sowińskiego – mówi Waldemar Garmulewicz z ZDM.

 

Wkrótce rozpoczną się prace nad nową koncepcją tras rowerowych

Wydział Inwestycji i Remontów UM informuje, że w koncepcji trzeba uwzględnić zmiany w układzie drogowym Gliwic,  zaplanować następne ścieżki, zaktualizować mapy i nanieść na nich trakty pieszo-rowerowe, które  powstały i będą powstawać przy nowych ulicach. Interesujesz się rozbudową ścieżek rowerowych?  Chciałbyś przyjrzeć się projektom tras, podzielić się swoimi pomysłami, przekazać uwagi lub  wnioski? Możesz skontaktować się w tej sprawie z pracownikami Wydziału Inwestycji i Remontów UM: Mariuszem Komidzierskim (pokój 522, tel. 32/239-11-29, e-mail: komidzerski_m @ um.gliwice.pl) lub Tadeuszem Cyganem (pokój 520, tel. 32/239-13-16, e-mail: cygan_t @ um.gliwice.pl). (roa-al)

25 marca 2010 r.

Całe wydanie

 

Źródło: http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=23573/1

Rowerem po Gliwicach.


Sieć gliwickich ścieżek rowerowych liczy sobie już blisko 84 km długości. Ostatnim nabytkiem w tym względzie jest 5 nowych tras dla rowerzystów w rejonie ulic: Edisona – Wyczółkowskiego, Orlickiego – Zamojskiej, Poniatowskiego – Szymanowskiego oraz osiedla Kosmonautów w  Łabędach i północnej części Ostropy. Utworzono je w latach 2007 – 2008.

 

Niedawno przyznano  Gliwicom prawie 2 mln zł dofinansowania ze środków unijnych na realizację tego zadania. Ścieżki rowerowe wiodą w większości poboczami istniejących jezdni dróg publicznych w mieście. W mniej więcej 20% poprowadzono je zaś lasami, drogami polnymi i gruntowymi oraz chodnikami  miejskich ulic. Dotyczy to także 5 najnowszych tras rowerowych. Ich łączna długość wynosi 19,45  km.

 

Zabiegi gliwickiego samorządu o uzyskanie eurodotacji na ich budowę zostały uwieńczone  powodzeniem. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego poinformował ostatnio, że nasze  miasto otrzymało na ten cel zastrzyk pieniężny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego (blisko 75% ogółu wydatków poniesionych na budowę i oznakowanie ponad 19 km  ścieżek rowerowych).

 

Warto przypomnieć, że pierwsza z gliwickich tras dla rowerzystów powstała  przed 14 laty. Łączy Plac Piłsudskiego z ul. Kasztanową i przebiega wzdłuż ulic Powstańców  Warszawy, Orlickiego i Jana Śliwki. Potem pojawiły się następne. Na budowę wszystkich ścieżek  rowerowych w całym mieście wydano dotąd ok. 7,1 mln zł.

 

Plany zakładają dalszą rozbudowę sieci  dróg dla rowerzystów w naszym mieście. – Do końca 2011 roku powstanie ponad 12 km nowych  tras w Bojkowie, Łabędach, Czechowicach, Sośnicy oraz w rejonie lotniska Aeroklubu Gliwickiego.  Ponadto przewiduje się gruntowną modernizację 24 km istniejących ścieżek rowerowych w  śródmieściu, Wójtowej Wsi, Ostropie, a także w rejonie ul. Kozielskiej. Prace modernizacyjne  rozpoczną się pod koniec bieżącego roku i potrwają ok. 10 miesięcy. Budowa 5 kolejnych tras ruszy  zaś w III kwartale przyszłego roku i zajmie rok. W ostatnim czasie rozstrzygnięto przetarg na  opracowanie ich projektów – informuje Tadeusz Cygan z Wydziału Inwestycji i Remontów UM.

 

Inwestycja wymaga m.in. przebudowy wielu chodników na ciągi pieszo-rowerowe, remontu bądź  przebudowy dróg żwirowych, wykonania odpowiednich miejsc odpoczynkowych dla rowerzystów, a  także czytelnego oznakowania tras. Dodajmy, że w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gliwic na lata  2010 – 2013 przewidziano wyasygnowanie 3 mln zł na rozbudowę miejskiej sieci ścieżek  rowerowych. (luz).

 

 

Gdzie powstaną nowe trasy rowerowe? Rejon Bojkowa, Sikornika, Trynku.

 

  • od granicy z Knurowem poprzez Bojków, lotnisko, os. Trynek, Sikornik do Placu Piłsudskiego (trasa nr  29).
  • na odcinku od skraju Sośnicy poprzez Ligotę Zabrską, lotnisko, Sikornik, do Wilczego Gardła  (trasa nr 370).
  • od granicy z Knurowem poprzez Bojków do Sikornika (trasa nr 831)Rejon  Czechowic i Łabęd.
  • od Ośrodka Czechowice do Czechowic (trasa nr 17).
  • od granicy z  Pyskowicami poprzez Czechowice do Łabęd (trasa nr 394).
  • na odcinku drogi od Ośrodka  Czechowice – ul. Strzelców Bytomskich (trasa nr 399).

 

10 września 2009 r.

Całe wydanie

Źródło: http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=21408/1

 

 JAZDA NA ROWER!


Masz dość stania w korkach albo wyczekiwania na przystanku? A może chcesz aktywnie spędzić popołudnie czy weekend? Wsiadaj na rower! W Gliwicach amatorzy dwóch kółek mają do dyspozycji 63-kilometrową sieć tras rowerowych, a w planie jest budowa kolejnych ścieżek. I trudno się dziwić. Komunikacja rowerowa na wiele zalet: nie potrzebuje rozbudowanej infrastruktury, nie hałasuje, nie zanieczyszcza, a poza tym dobrze wpływa na kondycję fizyczną. Przyjrzyjmy się bliżej gliwickim dróżkom dla cyklistów.

 

A wszystko zaczęło się...

... przed 13 laty. Wtedy właśnie powstała pierwsza w mieście znakowana trasa rowerowa o długości 0,85 km. Połączyła Plac Piłsudskiego z ul. Portową, biegnąc wzdłuż ul. Orlickiego. Potem wytyczano kolejne ścieżki dla miłośników rowerowej rekreacji.


Większość gliwickich ścieżek wytyczono na istniejących w mieście drogach asfaltowych, brukowanych i gruntowych. Rowerzyści mogą także korzystać z wielu miejskich alejek spacerowych, w których wyodrębniono przeznaczone dla nich pasy. Często są one oddzielone specjalnymi kostkami granitowymi od traktów spacerowych. Niektóre drogi dla rowerów utworzono natomiast „od zera”, adaptując w tym celu polne bezdroża, leśne alejki i drogi terenowe.


Od początku budowa ścieżek rowerowych była finansowana ze środków budżetu miejskiego. Dotąd na realizację przedsięwzięcia wydano w sumie 4,5 mln zł (brutto). Zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Miasta Gliwice na rozbudowę sieci dróg rowerowych w latach 2008-2011 przeznaczono kolejne 4 mln zł (po 1 mln zł w każdym roku). – Projektowaniem gliwickich tras zajmowali się głównie dwaj gliwiczanie: Piotr Rościszewski oraz nieżyjący już Tadeusz Sadowski („Gorprojekt”), przy wydatnej pomocy Sławomira Teliczana, zapalonego rowerzysty, a niegdyś pracownika Wydziału Inwestycji i Remontów UM. Wykonawcą robót był początkowo Miejski Zarząd Ulic i Mostów, który przekształcił się w Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach – wyjaśnia Leszek Gajdziński z Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

 

Nowe ścieżki.

Przed rokiem rozpoczęły się prace przy pięciu nowych trasach o łącznej długości ok. 19,5 km (wartość inwestycji to ponad 2,6 mln zł). Obecnie roboty dobiegają końca i wkrótce nowe oznakowane ścieżki zostaną oddane do użytku. – Będą one przebiegać na terenie kompleksu parkowo-leśnego przy ul. Chorzowskiej oraz w rejonie ulic Dąbrowskiego, Poniatowskiego, Krakusa i Okrzei (3 km długości). Kolejna trasa poprowadzi po polach w Ostropie na przedłużeniu ul. Kozłowskiej do granicy miasta z Kozłowem (2,2 km). Trzecia z nich będzie biegła od ul. Piaskowej (osiedle Kosmonautów Łabędach) do kortów tenisowych przy ul. Zakątek Leśny (2,4 km). Najdłuższa budowana ścieżka wiedzie od ul. Nadrzecznej wzdłuż ulic Gagarina, Kozielskiej, Andersa, Mieszka I, Sowińskiego obok zabudowań przedsiębiorstwa „Polskie Odczynniki Chemiczne” oraz w rejonie ulic Radomskiej, Sopockiej, Kozielskiej i Zamojskiej (8,1 km). Ostatnia rowerowa droga powstaje na odcinku od ul. Portowej wzdłuż ulic Niepaszyckiej i Staromiejskiej do ul. Wyczółkowskiego (3,8 km) – informuje Leszek Gajdziński.

 

Część z nich to tzw. trasy niskonakładowe powstałe w wyniku dostosowania istniejących dróg do potrzeb rowerzystów. Pozostałe zbudowano od początku. – Staramy się, aby nowe ścieżki były odpowiednio utwardzone i wyposażone we właściwe znaki. Na dotychczasowych trasach będziemy natomiast w miarę możliwości sukcesywnie odnawiać oznakowanie – dodaje przedstawiciel magistratu.


Amatorzy rowerowych wycieczek mogą też korzystać z tablic informacyjnych z zaznaczonymi ścieżkami. Mapki są rozmieszczone w kilku miejscach w mieście m.in.: przy Placu Mickiewicza, Placu. Grunwaldzkim, w Ostropie, na osiedlu Sikornik, w rejonie Gliwickiego Teatru Muzycznego oraz na skrzyżowaniu ulic Sowińskiego i Daszyńskiego.

 

I co dalej?

Na tym nie zakończy się rozbudowa istniejącej sieci. W latach 2008 – 2011 zostanie utworzonych kolejnych 6 tras rowerowych. Będą one miały w sumie ok. 24 km długości. Powstaną dwa odcinki w Żernikach, a pozostałe poprowadzą od Placu Mickiewicza do ul. Zwycięstwa, od ul. Kozielskiej w kierunku zachodnim, od ul. Południowej do ul. Ciesielskiej oraz od ul. Zawiszy Czarnego do ul. Południowej.


– W przyszłości planujemy ponadto budowę toru kolarskiego na Sikorniku, jak również utworzenie znakowanych tras rowerowych w Sośnicy, na trasie z Łabęd do Czechowic oraz z Sikornika do granicy miasta z Knurowem. W efekcie gliwicka sieć dróg dla rowerzystów będzie liczyć ponad 100 km – zapowiada Leszek Gajdziński.

Komunikacja i turystyka.
Znaczenie komunikacyjne ścieżek rowerowych to jedno. Drogi dla cyklistów powstały również z myślą o promowaniu zdrowego i aktywnego trybu życia, a także w celu popularyzacji turystyki rowerowej. Miejskie ścieżki umożliwiają rekreację na świeżym powietrzu oraz zwiedzanie atrakcyjnych zakątków. Podczas rowerowej przejażdżki po Gliwicach można dojechać na kąpielisko lub nad jezioro, a także przyjrzeć się z bliska ciekawym obiektom. Trasy przebiegają m.in. w sąsiedztwie lotniska Aeroklubu i historycznej Radiostacji. Część gliwickich ścieżek pokrywa się ze szlakami krajoznawczymi PTTK.


W latach 1997 – 2003 realizowany był projekt „Rowerem po Śląsku”. Pomysłodawcą przedsięwzięcia, w które zaangażowały się również Gliwice, był Śląski Związek Gmin i Powiatów. Dla jego potrzeb została opracowana ramowa koncepcja tras rowerowych w całym regionie. Wiele tras powstałych w tym czasie w miastach województwa (również w Gliwicach) utworzyły Śląską Sieć Tras Rowerowych. Efekt? Miejskie dróżki dla cyklistów płynnie łączą się z trasami rowerowymi powiatu gliwickiego. Dla miłośników jednośladów to ponad 60 km dodatkowych szlaków. Biegną one lokalnymi i polnymi drogami, a także przez rozległe kompleksy leśne. Z siodełka roweru podziwiać można kościoły, kapliczki, pałace czy zabytki techniki. Podróżując w weekendy przez wsie i miasteczka powiatu można trafić na lokalne festyny czy tradycyjne dożynki. (bom) 

 

 

 

Trasy rowerowe w Gliwicach.

Przebieg trasy.
Długość.
granica Gliwice-Żerniki/Zabrze-Maciejów do wiaduktu nad DK 88 w ciągu ul. Tarnogórskiej.
5,33 km.
ul. Tarnogórska (Graniczna i Olszewskiego) do skrzyżowania Toszecka/Gajowa.
4,22 km.
skrzyżowanie Toszecka/Gajowa dojazd  do ul. Perseusza.
1,34 km.
Plac Piłsudskiego skrzyżowanie Śliwki/Kasztanowa.
1,30 km.
Plac Piłsudskiego Wybrzeże Wojska Polskiego/Orlickiego.
0,85 km.
wzdłuż ul. Portowej od Jana Śliwki.
2 km.
skrzyżowanie Jana Śliwki/Kasztanowa do skrzyżowania Oriona/Perseusza.
3 km.
skrzyżowanie Oriona/Perseusza Zygmuntowska skrzyżowanie Piaskowa/Toszecka.
2,40 km.
Piaskowa/Toszecka kąpielisko w Czechowicach.
2,35 km.
skrzyżowanie ul. Nowy Świat/Al. Sikornik do granicy z gminą Pilchowice.
4,30 km.
Staromiejska/Wyczółkowskiego Kozielska..
3,32 km..
Plac Piłsudskiego granica Gliwice-Sośnica/Zabrze.
7,90 km.
wiadukt nad DK88 w ciągu ulicy Tarnogórskiej wiadukt w ciągu ulicy Nad Torami.
2,92 km.
Elsnera/Żernicka Gliwicka (w Szałszy).
0,98 km.
rondo przy ul. Pionierów skrzyżowanie Toszecka/Pionierów.
0,53 km.
skrzyżowanie ul. Nowy Świat/Al. Sikornik skrzyżowanie Orlickiego/Wyspiańskiego.
2,37 km.
skrzyżowanie Jesienna/Wiślana rondo autobusowe Jesienna.
0,48 km.
skrzyżowanie Kozielska/Gaudiego skrzyżowanie Gutenberga/Nobla.
2,31 km.
skrzyżowanie Żurawia/Czapli skrzyżowanie Żurawia/Rybnicka.
0,28 km.
skrzyżowanie Lotników/Toruńska droga zachodnim skrajem lotniska droga południowym skrajem lotniska.
2,51 km.
Plac Mickiewicza przez ul. Sowińskiego i Ostropę granica miasta z Kozłowem.
9 km.

 

um_2008

 

 

pobierz  plik z mapką ścieżek rowerowych

 

7 sierpnia 2008 r.

Całe wydanie

 

 

Artykuł pochodzi ze strony: http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=18235/1

Sposób oznakowania dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych:


C-13


C-13a

Początek i koniec drogi dla rowerów


C-16-13

Początek i koniec ciągu pieszo rowerowego, na którym pierwszeństwo mają piesi


C -16/13


C-13/16

Początek ciągu pieszo rowerowego, na którym piesi i rowerzyści mają wydzielone pasy ruch


B-1 + T-22


C-16 + T-22

Droga i chodnik dopuszczone do ruchu rowerowego

B-9
B-9

Znak  B-9 " zakaz wjazdu rowerów " oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu rowerów.


F-19

Pas dla ruchu rowerowego na jezdni


D-6a


D-6b

Znak D-6a " przejazd dla rowerzystów " oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.

Znak D-6b " przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów " oznacza występujące obok siebie miejsca wskazane znakami D-6 i D-6a.
Obydwa znaki powinny występować wraz ze znakiem P-11 (przejazd dla rowerzystów).


A-24

Ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub przez nią przejeżdżają.

Oznakowanie poziome:

 

P-11

 

Przejazd dla rowerzystów.
Powinien on występować wra ze znakiem D-6a lub D-6b.


P-23

Droga lub jej część (pas ruchu) przeznaczona dla ruchów rowerów.

 

Standardowo wykonana droga dla rowerów lub ciąg pieszo-rowerowy powinien mieć obniżone krawężniki w miejscach zjazdu z jezdni i na jezdnię oraz oznakowanie poziome m.in. w miejscach przejazdów przez jezdnie (dwa rzędy białych kwadratów w poprzek jezdni).

Wiele dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych nie spełnia tych warunków, a tym samym oczekiwań odnośnie bezpieczeństwa i wygody podróżowania po nich rowerem.

 

Standardowy sposób oznakowania szlaków rowerowych:

 

Oznakowanie zasadnicze szlaku rowerowego


R-1


R-1a

Po lewej znak podstawowy – rower i pasek w kolorze szlaku oznaczający jazdę prosto,umieszczany głównie za skrzyżowaniem dróg(także za znakiem początku szlaku)

Po prawej znak początku / końca szlaku– rower i kropka w kolorze szlaku


R-1b


R-1b

Znaki oznaczające zmianę kierunku jazdy na najbliższym skrzyżowaniu, umieszczane przed zakrętami szlaku


R-3a

R-3b
Znaki oznaczające zmianę kierunku jazdy na najbliższym skrzyżowaniu, umieszczane przed rozległymi skrzyżowaniami i skomplikowanymi zakrętami trasy

R-3s

R-3b

Oznakowanie uzupełniające szlaku rowerowego:


R-3


R-3

Drogowskazy R-3 umieszczane w ważniejszych miejscach.

Ostatni z drogowskazów wskazuje miejsca położone w bok od trasy (dojazd nieoznakowany)


R-3


R-3

Znaki stanowią białe kwadraty o boku 200 mm lub prostokąty o krótszym boku 200 mm, na nich oprócz roweru w kolorze  czarnym znajdują się kolorowe paski, kropki lub strzałki.

Szlaki znakowane są w pięciu kolorach: czerwonym, niebieskim, zielonym, żółtym lub czarnym. Kolorem szlaku nazywa się kolor pasków, kropek i strzałek na znakach i drogowskazach.

Nieoznakowane odgałęzienia szlaku mają na drogowskazach strzałki białe (czarne kontury strzałek).

 


Niestandardowy sposób oznakowania szlaków rowerowych:

Na wielu trasach występuje oznakowanie odmienne od standardowego. Różnice dotyczą stosowania nietypowych wzorów znaków, innych kolorów lub tylko jednego wybranego koloru (zazwyczaj czarnego) dla całej sieci szlaków, a także nietypowego lub dużo rzadszego rozmieszczenia znaków przy szlaku.R-2

Znak trasy międzynarodowej R-2R-2

Znak trasy Greenways – znak R-2 nieprawidłowo zmodyfikowany przez zamianę numeru trasy na logo trasy tematycznejR-1

Znak Wiślanej Trasy Rowerowej – znak R-1 nieprawidłowo zmodyfikowany przez zamianę roweru na logo trasy tematycznej

 

Oznakowanie tras lokalnych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej (120 x 120 mm)

Rys. 1 – znak podstawowy (droga na lewo lub na prawo od znaku)

Rys. 2 – znaki zmiany kierunku trasy

 

W Gliwicach kilka tras jest również oznaczona niestandardowymi znakami zawierającymi znak C-13 oraz nazwę ulicy, osiedla czy obiektu, np basenu. Przykład znaku znajduje się poniżej. Oznacza on jedynie przebieg trasy, nie jest równoznaczny ze znakiem C-13.

 

 

Artykuł powstał na podstawie tekstu autorstwa Piotra Rościszewskiego.

W ostatnich latach turystyka rowerowa staje się coraz bardziej popularna. Rowerzyści jeżdżą już nie tylko dla sportu, ale również rekreacyjnie, turystycznie, a także wykorzystując rower jako codzienny środek transportu do pracy czy szkoły. Dlatego miasta na całym świecie otwierają się na rowerzystów, tworząc im odpowiednią infrastrukturę.
Rowerzyści jak i inni uczestnicy ruchu powinni przestrzegać przepisów ruchu drogowego jak również dobrych obyczajów. Jeżdżąc rozważnie i myśląc o innych uczestnikach ruchu nie będzie nazywany - jak to się często zdarza - 'zawalidrogą' czy 'piratem drogowym', a jazda staje się dużo bardziej bezpieczniejsza dla rowerzysty i dla osób znajdujących się w jego otoczeniu.
Definicje szlaku, trasy i drogi rowerowej
Znaki drogowe dotyczące rowerzystów
c-13

Drogi (ścieżki) rowerowe

 "Droga dla rowerów (zwana ścieżką rowerową) – droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów jednośladowych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi."

W Gliwicach nie ma zbyt wielu ścieżek rowerowych 'z prawdziwego zdarzenia'. Szacunkowa ilość dróg rowerowych utwardzonych (asfaltowych lub z kostki betonowej), które zostały oznaczone znakiem C-13 wynosi około 14 km, a ciągów pieszo-rowerowych około 7,6 km. (Obliczenia szacunkowe, według danych naniesinych na mapę).

Wyznaczaniem oraz budową dróg rowerowych w Gliwicach zajmuje się Urząd Miejski w Gliwicach.

Aktualne ścieżki rowerowe w Gliwicach - mapa

Gliwickie ścieżki rowerowe - mapa
 

Znak R-1

Trasy (szlaki) rowerowe

"Trasa rowerowa (szlak rowerowy) to czytelny i spójny ciąg różnych rozwiązań technicznych, funkcjonalnie łączący poszczególne części miasta i obejmujący: wydzielone drogi rowerowe, pasy i kontrapasy rowerowe, ulice o ruchu uspokojonym, strefy zamieszkania, łączniki rowerowe, drogi niepubliczne o małym ruchu (w porozumieniu z zarządcą takiej drogi) oraz inne odcinki, które mogą być bezpiecznie i wygodnie wykorzystywane przez rowerzystów. W skład jednej trasy rowerowej mogą wchodzić dwie (lub więcej) drogi rowerowe, biegnące równolegle (np. po dwóch stronach jezdni czy rzeki) lub ulice o ruchu uspokojonym."
Dobre trasy rowerowe charakteryzują się przede wszystkim właściwym oznakowaniem (odpowiednio częstym)  i poprowadzone bezpiecznymi odcinkami (najlepiej drogami rowerowymi, a poza miastami jeżeli nie ma takiej możliwości to przez drogi mało uczęszczane przez samochody). Szlaki rowerowe powinny przede wszystkim łączyć różne miasta oraz ich dzielnice oraz spełnać rolę turystyczną: prowadzić przez miejsca warte zobaczenia czy zwiedzenia.


W Gliwicach
dużo lepiej wygada sprawa tras rowerowych. Jest ich więcej niż dróg rowerowych i powoli zaczynają tworzyć sensowne połączenia różnych dzielnic miasta. Lecz do doskonałości jeszcze sporo brakuje. Niektóre trasy są kiepsko oznakowane (głównie przez zbyt rzadkie uzupełnianie zniszczonego oznakowania) bądź całkiem porzucone (najlepszym przykładem jest trasa z centrum Gliwic do Sośnicy, gdzie pozostało zalewdwie kilka pojedynczych znaków przez co trasa praktycznie nie istnieje). Należy również uważać na skrzyżowaniu ul. Okulickiego i ul. Nadrzecznej, gdzie do szlaku czerwonego dołączono inny szlak oznaczony tym samym kolorem.
Oznakowaniem szlaków rowerowych w Gliwicach zajmuje się Urząd Miejski w Gliwicach.

Aktualne trasy rowerowe w Gliwicach - mapa
Gliwickie trasy rowerowe - mapa

 Linki:

Trasy rowerowe Powiatu Gliwickiego (źródło: http://starostwo.gliwice.pl):

Powiat Gliwicki

Knurów-Gierałtowice

Rudziniec-Pyskowice

Sośnicowice-Pilchowice

Toszek-Wielowieś


Śląski Klub Znakarzy Tras Turystycznych
turystyczny_klub_kolarski_im_w_huzy_minTurystyczny Klub Kolarski im. W. Huzy - rajdy rowerowe
Nowe Gliwice

gliwicki rower Gliwicki Rower Miejski

Urząd Miejski w Gliwicach - mapa tras rowerowych 

Mapy tras rowerowych oraz artykuły publikowane przez Urząd Miejski w Gliwicach

Baza rowerów