ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

 1. Uczestnictwo w wycieczkach należy dostosować do swoich zainteresowań oraz możliwości fizycznych i zdrowotnych.
 2. Przed zapisaniem się na wycieczkę należy zapoznać się z jej warunkami i programem.
 3. Zapisy oraz wpłaty na każdą wycieczkę są przyjmowane w Biurze Oddziału Ziemi Gliwickiej do dnia podanego w programie danej wycieczki.
 4. Wycieczki przeznaczone są dla członków PTTK, a w przypadku wolnych miejsc skorzystać z udziału mogą osoby niezrzeszone chcące wypocząć w sposób aktywny.
 5. Z uczestnictwa w wycieczce lub innej imprezie można zrezygnować do dnia zakończenia przyjmowania zapisów. W tym przypadku organizatorzy zwracają wniesioną przez uczestnika opłatę.
 6. Po dniu zakończenia przyjmowania zapisów osobie, która zrezygnuje z uczestnictwa w wycieczce nie będzie zwracana wniesiona opłata, chyba że pojedzie za nią inna osoba  nieznajdująca się na liście uczestników.
 7. Za realizację programu wycieczki odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez organizatora (pilot, przewodnik).
 8. Podczas wyjazdu wszystkie problemy należy zgłaszać do osoby prowadzącej wycieczkę.
 9. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników zastrzegamy, że w przypadku wystąpienia przyczyn, których organizator nie mógł wcześniej przewidzieć, wycieczka może zostać odwołana bądź plan wycieczki może ulec zmianie.
 10. W przypadku gdy wycieczka nie dojdzie do skutku ze względu na niewystarczającą liczbę zgłoszeń, osoby zapisane będą o tym poinformowane w  terminie do dwóch dni od ostatecznej daty zakończenia przyjmowania zapisów.
 11. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przepisów miejscowych, granicznych, celnych, obowiązujących w parkach narodowych, krajobrazowych, rezerwatach przyrody oraz porządkowych określonych przez prowadzącego wycieczkę.
 12. W przypadku wyjazdów zagranicznych wymagane jest posiadanie na wycieczce paszportu z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy od daty zakończenia wycieczki bądź dowodu osobistego (dokument zależny od aktualnie panujących przepisów).
 13. Osobę, która uczestniczy w wycieczce uważa się za zapoznaną z niniejszym regulaminem.