ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

Edmund Mogielnicki, urodził się i mieszkał w Gliwicach. Studiując w kraju i za granicą zdobył trzy zawody: inżyniera, menadżera i przewodnika tatrzańskiego. Uzyskał przygotowanie zawodowe na uczelniach:
•    Politechnika Śląska, studia o specjalności Energetyka Jądrowa;
•    Politechnika Śląska, Studium Podyplomowe Informatyki;
•    Uniwersytet Śląski, Menadżerskie Studium Podyplomowe;
•    The Association of Employers and Business Executives w Antwerpii (Belgia), The course Management in a Free Market Economy;
•    Licencja Przewodnika Tatrzańskiego.
Pracował w firmach:
•    Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego BIPROHUT - projektował i budował systemy automatyki;
•    SOCIETE NATIONALE DE SIDERURGIE EL HADJAR w Algierii - jako doradca techniczny;
•    Przedsiębiorstwo Inżynierskie BIPROHUT sp. z o.o. - był zastępcą dyrektora, prokurentem, a następnie członkiem Rady Nadzorczej.

Miał szczęście pracować w atmosferze zmieniającej pracę zawodową na realizację swoich pasji. Wiele zadowolenia odczuwał, kiedy duże instalacje przemysłowe ruszały a sterowanie ich poprzez system automatyki zaprojektowane było przez niego.

Miał szczęście do szefów, którzy nie zawłaszczali osiągnięć pracowników. Wielokrotnie wyjeżdżał za granicę prezentować swoje pomysły lub uzgadniać z partnerami wspólne przedsięwzięcia. Miał na swoim koncie między innymi:
•    3 referaty na Międzynarodowych Konferencjach Automatyki
•    2 artykuły na temat zarządzania w czasopismach specjalistycznych
•    2 patenty nadane przez Urząd Patentowy.

Kiedy sam został szefem, starał się doskonalić metody, z których był zadowolony jako pracownik. Za najważniejsze zadanie szefa uznał taką organizację zadań, żeby efekt pracy zespołu był większy niż suma pracy wszystkich jego członków. Zawsze stawiał na rozwój pracowników, stosując przy zarządzaniu zespołem model kapitału ludzkiego oparty na założeniu, że człowiek uczy się i zmienia całe życie. Na studiach podyplomowych poznał prawo gospodarcze. Stało się ono  następną pasją jego życia. Broniąc słabszych wygrał cztery procesy z zakresu prawa spółek handlowych. Uważał to za osiągnięcie porównywalne z wejściem na wysoki szczyt w górach.

Wypoczywał aktywnie, realizując inne zainteresowania, a były to:
•    Turystyka z elementami alpinizmu - współorganizował i uczestniczył w wyprawach wysokogórskich w Alpach, Pirenejach, Kaukazie, górach Afryki, Himalajach; ako Przewodnik Tatrzański sporo czasu spędzał w Tarach Polskich i Słowackich
•    Członkostwo w Kole Przewodników Tatrzańskich w Gliwicach
•    Członkostwo w Klubie Wysokogórskim w Gliwicach
•    Narciarstwo
•    Majsterkowanie w dużej skali - z wybudowaniem domu w górach włącznie.
TURYSTYCZNE DOSSIE
1)    Data wstąpienia do PTTK: 1 lipca 1957 r.
2)    Nr legitymacji członkowskiej PTTK:  050425
3)    Posiadane uprawnienia przewodnickie:
Przewodnik Tatrzański nr 456 od 1977 roku.
4)    Posiadane uprawnienia Przodownika GOT:
Beskidy Zachodnie od roku 1970
Tatry Polskie           od roku 1986
Tatry Słowackie      od roku 1986
Nr legitymacji Przodownika GOT: 2574
5)     Posiadany najwyższy stopień GOT:
GOT DUŻA W STOPNIU ZŁOTYM Nr weryf. 3319/68, data wer. 20.01.1969
WYRÓŻNIENIE za wytrwałość Nr 580/75, data przyznania: 12.12.1975
6)    Posiadane inne odznaki turystyki kwalifikowanej:
Turystyczna Odznaka Kajakowa stopnia Złoty,  data przyznania: 1.03.1976
7)    Posiadane inne uprawnienia turystyczne (nazwa i rok nadania):
Przodownik Turystyki Kajakowej nr 1753 od  1974 roku.
8)    Organizacja i udział w pozaeuropejskich wyprawach PTTK:
Borneo 1983 – uczestnik wyprawy
Sikkim  1984 – zastępca kierownika wyprawy
Kenia i Tanzania – kierownik wyprawy.
Pełnione funkcje w PTTK:
9)    W Kole PTTK nr 36 w Gliwicach (Koło liczyło ok. 250 członków):
1968 – 1970  Członek Zarządu
1970 – 1975  Viceprezes Zarządu
1975 – 1981  Prezes Zarządu
10)     W Kole Przewodników Tatrzańskich im Tadeusza Szczerby w Gliwicach: przez 35 lat wielokrotnie pełnił  funkcję:
•    Członka Zarządu Koła,
•    Vice prezesa Koła,
•    w ostatnim czasie pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w KPT w Gliwicach,
•    Delegat Oddziału Ziemi Gliwickiej PTTK w Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego

11)    Posiadane wyróżnienia PTTK:

Data nadania Nazwa nr legitymacji
Nadane przez Zarząd Oddziału PTTK w Gliwicach
25.02.1978 ODZNAKA 25-LECIA ODDZIAŁU PTTK W GLIWICACH 91
25.02.1983 HONOROWA ODZNAKA 30 – lecia ODDZIAŁU 384
07.05.1998 HONOROWA ODZNAKA ODDZIAŁU 292/98
Nadane przez Zarząd Wojewódzki PTTK w Katowicach
  HONOROWA ODZNAKA 35 LAT PTTK W SŁUŻBIE SPOŁECZNEJ    251
4.04.1984 ODZNAKA „25 LAT W PTTK” 1034
01.03.2008 ŚLĄSKA HONOROWA ODZNAKA PTTK  
Nadane przez Zarząd Główny PTTK
19.05.1973 ODZNAKA 100-LECIA ZORGANIZOWANEJ TURYSTYKI W POLSCE  
23.10.1973 SREBRNA ODZNAKA PTTK 5220
06.03.1998 ZŁOTA HONOROWA ODZNAKA PTTK 13762
ODZNACZENIA PAŃSTWOWE
2009 MEDAL ZA ZASŁUGI DLA TURYSTYKI  

      

Przygotowali: Romuald Romanowski i Krystyna Karge

 

Podhale24 - artykuł