ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

 

Leonid Andrejew

  Kol. Leonid ANDREJEW urodził się 27.12.1918 r. w Żytomierzu jako syn Anny i Włodzimierza. Po ukończeniu gimnazjum w Równem na Wołyniu rozpoczął w 1936 r. studia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, przerwane wojną 1939 r. Ukończył je już po wojnie, uzyskując tytuł magistra inżyniera metalurga.
      W Gliwicach mieszkał od 1949 roku. Pracę podjął w Hucie „Pokój” w Rudzie Śląskiej, skąd 1960 r. przeniósł się do Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach na stanowisko kierownika Pracowni Jakości Stali Masowej. W latach 1975-1981 pracował na Węgrzech jako ekspert Intermetalu – Międzynarodowej Organizacji Współpracy w zakresie Hutnictwa Żelaza. Po powrocie z zagranicy – znów w Instytucie Metalurgii Żelaza, na stanowisku kierownika Zakładu Normalizacji. Od grudnia 1991 r. na emeryturze.
      Członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego od 1954 roku. Był aktywnym długoletnim działaczem turystycznym, mającym duże osiągnięcia na szczeblu Oddziału i województwa. Szczególne osiągnięcia miał w działalności organizacyjnej, dziesiątki rajdów i wycieczek dla młodzieży w województwie katowickim, które prowadził w Beskidy i Tatry, przybliżając piękno krajobrazu rodzinnego i ucząc zamiłowania wędrówek w nieznane było imponujące i nie do pobicia. Popularyzator zdobywania odznaki GOT. Wyróżniał się również w zakresie szkolenia nowej kadry przewodnickiej i  organizatorów turystyki, w prowadzeniu wielu wycieczek krajowych i zagranicznych dla chętnych z całej Polski. Członek komisji konkursowych na rajdach pieszych nizinnych, np. na rajdach „Szlakami Powstań Śląskich” – oddziałowej corocznej imprezy krajoznawczo-historycznej dla młodzieży szkolnej w Gliwicach.
Był prezesem Koła PTTK przy Hucie „Pokój” w Rudzie Śląskiej w latach 1954-1956, prezesem Koła Przewodników Turystycznych w Gliwicach (1964-1965), prezesem Koła Nr 15 „Śródmieście” (1982-1983), prezesem Koła PTTK nr 01 „Przygoda” (1992-1994 i 1997-2005). W latach 1962-1973 był członkiem Zarządu Oddziału PTTK w Gliwicach, a w 1981 r. po przerwie spowodowanej pracą za granicą ponownie zostaje członkiem Zarządu Oddziału, obejmując od 1982 r. funkcję sekretarza, a od 1985 r. zostaje prezesem Oddziału, piastując tę funkcję do 1989 r. Łącznie w Zarządzie Oddziału pracuje do 1990 r.
W latach kolejnych był wiceprezesem Sądu Koleżeńskiego (1990-1993), prezesem Komisji Rewizyjnej (1993-2001), a członkiem tejże Komisji pozostawał od 2001 do 2005. W Komisji Historii i Tradycji był wiceprzewodniczącym od 1989-1993 r., a członkiem od 1993 do nadal. W Komisji Odznaczeń i Wyróżnień działa od 1993 do nadal.
W latach 1964-1972 r. (dwie kadencje) był wiceprezesem Zarządu Okręgu PTTK w Katowicach. Posiadał uprawnienia wykładowcy PTTK, instruktora przewodnictwa górskiego, przewodnika beskidzkiego, przewodnika tatrzańskiego, przodownika turystyki górskiej, Instruktora Krajoznawstwa Polski i pilota wycieczek zagranicznych.
      Odznaczony Złotą Honorową Odznaką PTTK, Złotą Odznaką Zasłużonego Działacza Turystyki, Medalem 50-lecia PTTK, Certyfikatem Krajoznawcy, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,  i wielu innymi. W 2009 roku został Honorowym Członkiem PTTTK.
Mimo ukończenia 90 lat nadal pracował w Komisjach tematycznych przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej, wnosząc wiele cennych wiadomości, uwag i informacji do ich działalności. Miał doskonałą pamięć i zdolność trafnej oceny zdarzeń i ludzi. Był żywą historią naszego Oddziału. Interesował się każdym wydarzeniem i przebiegiem działań, tak statutowych jak i doraźnych (remonty, przeprowadzki itd.). Był przy tym człowiekiem o wysokiej kulturze i inteligencji. Cieszył się szacunkiem i poważaniem całej „petetekowskiej braci” i swego otoczenia. Sprawiedliwy w ocenie i rzetelny w działaniu. Uczestnictwo i praca w Towarzystwie była dla niego nie tylko przyzwyczajeniem, ale wręcz zauroczeniem i życiową pasją.


 

 1. Przebieg działalności w PTTK:
L.p. Pełnione funkcje z wyboru lub powołania Okres pełnienia funkcji od.........do....... Jednostka organizacyjna
1. Prezes Koła PTTK  1954 - 1965 Koło przy Hucie „Pokój” w Rudzie Śl.
2. Prezes Koła Przewodników Turystycznych w Gliwicach 1964 - 1965 Oddział PTTK Gliwice
3. Wiceprezes Zarządu Okręgu 1964 - 1972 Zarząd Okręgu PTTK Gliwice
4. Członek Zarządu Oddziału 1962 – 1973
1981 – 1982
1989 - 1990
Oddział PTTK Gliwice
5. Prezes Koła Nr 15 ‘Śródmieście” 1982 - 1983 Oddział PTTK Gliwice
6. Członek Prezydium i Sekretarz Zarządu Oddziału 1982 - 1985  Oddział PTTK Gliwice
7. Prezes Oddziału 1985 - 1989 Oddział PTTK Gliwice
8. Wiceprezes Sądu Koleżeńskiego 1990 - 1993 Oddział PTTK Gliwice
9. Prezes Komisji Rewizyjnej 1993 - 2001 Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej
10. Członek Komisji Rewizyjnej 2001 - 2005 Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej
11. Członek Komisji Odznaczeń i Wyróżnień 1993 - nadal Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej
12. Wiceprzewodniczący Komisji Historii i Tradycji 1989 - 1993 Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej
13. Członek Komisji Historii i Tradycji 1993 - 2011 Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej
14. Członek Sądu Koleżeńskiego 2005 - 2009 Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej

 

 1. Uprawnienia kadry PTTK:
 • wykładowca PTTK
 • instruktor przewodnictwa górskiego od 1967 r.
 • przewodnik beskidzki od 1954 r.
 • przewodnik tatrzański od 1969 r.
 • przodownik turystyki górskiej nr 891
 • instruktor Krajoznawstwa Polski od 1996 r.
 • pilot wycieczek zagranicznych
   

 1. Posiadane wyróżnienia PTTK:

 

L.p.

 

Rodzaj wyróżnienia

Rok nadania

1. Zarządu Koła    
2.  Zarządu Oddziału Honorowa Odznaka Oddziału
Wpisany do Księgi Zasłużonych Działaczy
1988
1988
3. Zarządu Okręgu
Zarządu Wojewódzkiego
Katowicka Odznaka Honorowa PTTK
Wpis do Księgi Zasłużonych Działaczy woj. Katowickiego
1993
1985
4.

Zarządu Głównego PTTK Złota Honorowa Odznaka PTTK
Odznaka 125-lecia TT-PTT-PTTK
Medal 50-lecia PTTK
Certyfikat Krajoznawczy
Odznaka 50 lat w PTTK
1965
1998
2000
2004
2005

 

 1. Posiadane odznaczenia państwowe, resortowe, organizacji społecznych i rok ich nadania:
 • Złoty Krzyż Zasługi - 1966
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 1984
 • Złota odznaka „Zasłużonemu w rozwoju woj. katowickiego” – 1968
 • Zasłużony Działacz Turystyki – 1970
 • Zasłużony Działacz Kultury – 1985
 • Złota Honorowa Odznaka NOT
 • Złota odznaka Stowarzyszenia Inżynierów i technologów Przemysłu Hutniczego
 • Za Zasługi dla Turystyki – 2003
 • Członek Honorowy PTTK - 2009