ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

 

2014.09.30 zygmunt rykiert

Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 27 wrzesnia 2014 r. w wieku 88 lat zmarł nasz kolega Zygmunt Rykiert.

Msza  święta zostanie odprawiona 4 października 2014 r. o gozd.9.30 w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 4 października 2014r. o gozd. 11.00 w kaplicy na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach.


Kolega Zygmunt Rykiert był działaczem PTTK od 1955 r. Członek i założyciel Koła PTTK przy Gliwickim Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego. W kole tym w latach 1955 – 1986 był wiele lat członkiem zarządu (w tym przewodniczącym 6 lat) i organizatorem turystyki zakładowej, głównie górskiej.

W 1957 r. uzyskał uprawnienia Przodownika Turystyki Górskiej. Z oddziałową Komisją Turystyki Górskiej związał się w 1958 r., pracując w niej do 2003 r. (12 lat był sekretarzem komisji). Ponieważ oddziałowa KTG prowadziła działalność głównie z nauczycielstwem i młodzieżą szkolną, uczestniczył w organizacji i prowadzeniu imprez takich jak:

  • Ogólnopolskie Rajdy Nauczycieli
  • Rajdy Górskie Młodzieży Szkolnej szkół średnich województwa katowickiego
  • Rajdy Maturzystów dla uczniów szkół średnich województwa katowickiego
  • Konkurs dla uczniów szkół średnich województwa katowickiego o nazwie: „Czy znasz Beskidy?”

Pracując w oddziałowej KTG archiwizował dokumentację pracy tejże komisji. W 50-lecie naszego oddziału, obchodzonego na przełomie 2003 i 2004 r., opierając się na zgromadzonych przez siebie materiałach opracował jako współautor „Historię 50-lecia oddziałowej KTG”.

Od 1964 r. był w składzie Terenowego Referatu Weryfikacyjnego GOT (jego przewodniczącym był 16 lat). W ramach pracy TRW nie tylko weryfikował książeczki GOT, lecz także doradzał w zakresie turystyki górskiej.
W latach 1974 – 199 był egzaminatorem Wojewódzkiej komisji Egzaminacyjnej ds. Przodowników Turystyki Górskiej w Katowicach.

Od 1977 r. posiadał uprawnienia Przodownika Tatrzańskiego i członkiem Klubu Wysokogórskiego w Gliwicach. Był uczestnikiem i organizatorem kilkunastu wypraw krajoznawczych i trekkingowych w Alpy, góry Azji, Afryki i Ameryki Południowej. Wynikiem tych wypraw są opracowania w formie przeźroczy, zdjęć i spisanych wrażeń. Posługując się opracowanymi przez siebie materiałami poprowadził kilkadziesiąt prelekcji dla młodzieży i zainteresowanych środowisk.

Za swą społeczną pracę w towarzystwie otrzymał wiele wyróżnień, jak: srebrną odznakę „Zasłużony Działacz Turystyki”, Honorową Odznakę Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej”, Honorową Odznakę Zasłużony Działacz PTTK Województwa Katowickiego”, Srebrną i Złotą Honorową odznakę PTTK, wpis do „Księgi Zasłużonych działaczy Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej”, wpis do „Księgi Zasłużonych Działaczy PTTK Województwa Katowickiego”, złotą odznakę Zasłużony w Pracy PTTK wśród młodzieży, odznakę jubileuszową „100 Lat Zorganizowanej Turystyki w Polsce”, „Honorową Jubileuszową GOT”, medal 125-lecia TT‑PTTK-PTTK:, Medal Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK Kraków”.

Na podstawie tekstu autorstwa Tadeusza Kłosa.