ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

2014.06.01 marta jojkoZ wielkim żalem informujemy, że w dniu 1 czerwca 2014 r zmarła Marta Jojko w wieku 90 lat.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 4.06.2014r. w kościele Matki Boskiej Różańcoewj w Rudzie Ślaskiej przy ul. Kościelnej o godz 14.30.

 

Kol. Marta JOJKO wstąpiła do PTTK w 1958 r. stając się wkrótce bardzo aktywnym członkiem Towarzystwa. Należała do Oddziału PTTK w Bytomiu, ale droga zawodowa zawiodła ją do Gliwic. Od 1964 r. pracowała jako nauczyciel matematyki w Technikum Chemicznym, Technikum Chemiczno-Mechanicznym i Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach. Od początku organizpwała wycieczki w góry, rajdy piesze wiosenne, rajdy dla maturzystów i marsze na orientację dla młodzieży szkolnej. Obdarzona pasją i zapałem poznawania, pracując z młodzieżą przekazywała im swoje zainteresowania. Uczyła je kochać ojcowiznę, poznawać ciekawe miejsca, przeżywać radość, przygody i życia w gromadzie. W 1965 r. powstało pod jej kierownictwem koło SKKT-PTTK przy szkole, w której pracowała. Rozwijała współpracę z Oddziałem PTTK Gliwice, w tym z Klubem Turystów Pieszych „Wagabunda”. Prowadziła młodzież na kilkanaście rajdów rocznie, na wycieczki i wędrowne obozy podczas wakacji (łącznie ok. 55), zimowiska krajoznawcze (ok. 25), współpracowała z PTSM w całym województwie. Prowadziła łącznie ponad 85 obozów i dziesiątki innych imprez turystycznych i krajoznawczych. Młodzież pod jej opieką zdobywała czołowe miejsca w konkursach i współzawodnictwie międzyszkolnym. Koło pod jej kierunkiem brało udział w Konkursach Krasomówczych w Gołubiu-Dobrzyniu, w Rajdach Grunwaldzkich w Krakowie. Wędrując zawsze z aparatem fotograficznym utrwalała przeżycia turystyczne, organizowała wystawy swoich prac. Posiadała uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej, Przodownika Turystyki Górskiej, Przewodnika Terenowego, Przewodnika Beskidzkiego II stopnia i Pilota Wycieczek Krajowych. Po momo, że od 2001 r. przebywała na emeryturze, nie przerwała swojej społecznej działalności. Nadal przygotowywała młodzież, opracowywała program i trasy rajdu „Znam Gliwice i okolice”, a dla klas pierwszych szkół ponad gimnazjalnych we wrześniu zorganizowała imprezę integracyjną.

Przodownik Turystyki Pieszej                      Nr 3872   2000 r.

Przodownik Turystyki Górskiej       Nr 1609   1996 r.

Przewodnik Terenowy                      Nr 225     2000 r.

Przewodnik Beskidzki II stopnia      Nr 274     2000 r.

Pilot Wycieczek Krajowych             Nr 1196   2000 r.

 

Medal Komisji Edukacji Narodowej                                                           1980   Nr 28738

Złota Odznaka „Zasłużonemu w rozwoju woj. katowickiego”      1983   Nr 83292

Srebrna Odznaka „Zasłużony Działacz Turystyki”                                   1984   Nr 2340

Złota Odznaka PTSM                                                                                  1997   Nr 1506/01

Honorowe Wyróżnienie za Zasługi dla Rozwoju Schronisk Młodzieżowych 1992   Nr 447/92

Złota Regionalna Odznaka PTTK „Ziemi Rzeszowskiej”              1979   Nr 81

Złota Homorowa Odznaka PTTK                 2008