ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

Stanisław Nechay (13.12.1938 – 15.01.2013r.)

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi Stanisława Nechaya.

Do PTTK wstąpił w 1964 roku. Po zdaniu w 1967 roku egzaminu na przewodnika beskidzkiego wstąpił do Koła Przewodników Turystycznych w Gliwicach. Będąc pasjonatem Sudetów, ukończył w 1973 roku z wynikiem pozytywnym kurs na przewodnika sudeckiego. W 1968 roku uzyskał uprawnienia przodownika turystyki górskiej. Aktywnie uczestniczył w pracach Koła Przewodników Turystycznych miedzy innymi w latach 1970 – 1978 pełnił funkcję członka zarządu Koła, a w latach 2000 – 2008 był członkiem komisji rewizyjnej Koła.

Za swoje osiągnięcia turystyczne wyróżniony:

  • Odznaką  Zasłużony w Rozwoju Woj. Katowickiego 1978r.,
  • Medalem 100 lecia Turystyki w Polsce,
  • Złotym Krzyżem Zasługi 1985,
  • Odznaką 25 lat Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej 1978
  • Medalem 25 lecia Przewodnictwa Turystycznego PTTK 1975
  • onorowa Odznaką 30 lecia Oddziału PTTK Gliwice 1983,
  • Złotą Honorową Odznaką PTTK 1989.

Odszedł wspaniały krajoznawca, entuzjasta i popularyzator walorów turystyczno – krajoznawczych polskich gór. Na wieczną wędrówkę odszedł Człowiek ogromnej życzliwości, kultury osobistej i poczucia humoru,  który przez swoje pracowite życie dobrze służył sprawom PTTK, macierzystemu Oddziałowi oraz Kołu Przewodników Turystycznych w Gliwicach.
Pozostanie na zawsze w naszej dobrej pamięci.
Msza Żałobna w sobotę o godz. 10.30 w kościele p.w. Matki Boskiej Kochawińskiej, po czym pogrzeb na Cmentarzu Centralnym.