ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

2015.05.22W dniach 25-26 lipca 2015 zapraszamy na wycieczkę krajoznawczą do Sandomierza.
W programie:
- Koprzywnica: pocysterski kościół p.w. NMP i św. Floriana pochodzący z I poł. XIII w. oraz przyległe do niego skrzydło dawnego klasztoru cysterskiego.
- Sandomierz: Bazylika Katedralna pochodząca z XIV w., kościół św. Jakuba z XIII w, ze wspaniałym romańskim portalem, panorama miasta z tarasu widokowego umieszczonego na szczycie XIV – wiecznej Baszty Opatowskiej, dziedziniec Zamkowy, Ucho Igielne i Wąwóz Królowej Jadwigi, Rynek z pięknym renesansowym ratuszem oraz otaczającymi go arkadowymi kamienicami mieszczańskimi, dawna synagoga, Collegium Gostomianum – budynek dawnej jezuickiej szkoły wniesiony na początku XVII w. i gotycki Dom Długosza, prawie 500 m podziemna trasa turystyczna prowadząca przez XIV i XV – wieczne kupieckie składy i piwnice.
- rejs statkiem po Wiśle
- Zawichost:  wczesnogotycki kościół pw. Św. Jana Chrzciciela, XIX-wieczny kamienny obelisk służący do pomiaru stanu wody w Wiśle, oraz miejsce przeprawy promowej.
- Opatów: XII w. romańska kolegiata św. Marcina, fragment murów miejskich z jedyną zachowana bramą – Warszawską, Rynek
- Ujazd: zwiedzanie ruin zamku Krzyżtopór. Ten gigantyczny zamek miał mieć tyle okien ile dni w roku, pokoi ile tygodni, sal ile miesięcy, wież ile kwartałów.
Zapisy trwają do dnia 15 czerwca. Zapraszamy.

 


PTTK um_gliwice Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych Młodzieżowy Dom Kultury wasko Nowiny Gliwickie
Wiadomości Powiatu Gliwickiego slazaczek tv imperium