ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

Inform,acja odnośnie III Noworocznego Turnieju Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych, który odbędzie się 5.01.2013roku.Turnie rozpocznie się o godzinę 10.00.

Zaproszonych na turniej zostanie 20 drużyn, każda licząca 5 osób, z rożnych instytucji i organizacji wspierających osoby niepełnosprawne i zaprzyjaźnionych z kołem PTTK TRION (drużyny mogą składać się z osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie, niewidomych i niedowidzących, oraz z osób pełnosprawnych które chcą się integrować  z osobami Niepełnosprawnymi).
Drużyny wezmą udział w 6 punktowanych konkrecjach:
1. Wiedza Teoretyczna o turystyce - obszar  Jury krakowsko częstochowskiej
2. Wiedza o organizacjach i instytucjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych
3. Wiedzy z podstaw języka angielskiego w turystyce
4. W konkurecji teoretyczno praktycznej z pierwszej pomocy
5. Dwóch konkrecjach z orientacji przestrzennej.
Nad całością będzie czuwało wybrane przez koło PTTK TRION niezależne i niezawisłe Jury. Dodatkowo każda z drużyn otrzyma w najbliższym czasie krótki regulamin turnieju.

ADRIAN OCZKO