ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

 XL Rajd ,, Pod Wesołym Plecakiem’’ Zakopane

12.09.—17.09.2017 r.

 

 

   KOMITET   ORGANIZACYJNY

----------------------------------------------------------------------

           Organizator rajdu

SKS i K Kolejarz w Warszawie

Oddział Kolejowy PTTK w Gliwicach

           Honorowy Patronat Rajdu

Edward Szymon – Oddział Kolejowy PTTK

Dariusz Świercz – Przewodniczący Komisji Turystyki Kolejarz

                 Zespół organizacyjny

Jerzy         Curyło           - kierownik

Bogusław Hruby              - sekretarz – szef mety

Marian    Mierzwiński    - kwatermistrz

 ………………………………………………………………………….

  Informacji udzielają :                          Kierownik rajdu:

Oddział Kolejowy PTTK            

ul. Dubois 12                                       kom.667 642 226

44-100 Gliwice 

                                                                 Sekretarz

                                                                kom. 667 691 081

                                                                 kom. 609 878 120

WARUNKI UCZESTNICTWA

-------------------------------------------------------------------------------------------

W Rajdzie mogą uczestniczyć wszyscy miłośnicy górskich

wędrówek , cieszący się dobrym zdrowiem , zorganizowani

w drużynach 3-11 osobowych , zgłoszonych przez szkoły ,

zakłady pracy , organizacje społeczne i indywidualnie .

Kierownikiem drużyny powinna być osoba pełnoletnia ,

doświadczony turysta potrafiący udzielić pierwszej pomocy .

Młodzież do lat 18 może uczestniczyć w rajdzie wyłącznie pod opieką

osób dorosłych.

Członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską posiadają ubezpieczenie

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność ,

w związku z tym powinni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych

wypadków .

Drużyny powinny posiadać apteczkę pierwszej pomocy, mapę

turystyczną , kompas i latarkę.

Uczestnicy rajdu chcący wędrować w wyższych partiach Tatr powinni wynająć przewodnika we własnym zakresie.

Wszelkie opłaty za wejścia do Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz opłaty za ewentualne dojazdy uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Drużyny oraz uczestnicy indywidualni zgłaszają swój udział w rajdzie

na kartach zgłoszeń w dwóch egzemplarzach :

     Oddział Kolejowy PTTK

ul. Dubois 12

                                   44-100 Gliwice

                     lub e – mail jorg .c @wp.pl

z dopiskiem   XL Rajd Pod Wesołym Plecakiem

w terminie do dnia 31.08.2017 r. oraz uiścić opłatę.

w biurze Oddziału w II – gi. i IV - ty wtork w godz. od 14.00 do 17.00

u skarbnika lub kierownika rajdu.

Lub wpłacać na konto:

                    Orzesko – Knurowski Bank Spółdzielczy

Nr konta

         63 84 54 1079 2005 0034 8926 0001

   z podaniem nazwy imprezy i ilości uczestników.

 

          Koszt uczestnictwa w imprezie wynosi : 400 zł.

-----------------------------------------------------------------------

      W ramach wpisowego uczestnicy rajdu otrzymują;

-----------------------------------------------------------------------

-          pięć  noclegów,

-   pięć śniadań,

-   pięć obiadokolacji,

-     wycieczka do Jaskini Bielańskiej Słowacja lub spływ Dunajcem,

-   opłacone  klimatyczne,

-   znaczek rajdu dla każdego uczestnika ,

-          potwierdzenie punktów GOT,

-          wyróżnienia indywidualne i zespołowe.

    

     PRZEBIEG RAJDU

---------------------------------------------------------------------------------

Uczestnicy zgłaszają się w Zakopanym przy ul.Podhalańskiej 28

                 12 września od godziny 11.00.

Noclegi uczestnikom rajdu przydziela kwatermistrz –tel. kom. 516 063 483

Zakończenie rajdu odbędzie się 16 września 2017 r.( sobota) o godz. 19ºº

Opuszczanie pokoi 17 – go września do godziny 11- tej.

Spotkania kierowników drużyn z organizatorami będą odbywać się

w trakcie trwania rajdu o godz. 20 –tej , jeżeli będzie zachodzić taka potrzeba.

     Rajd rozpoczyna się 12.09. obiadokolacją od godziny18.00.

          Kończ się śniadaniem 17.09. o godz. 8.00.

    

                   Organizatorzy 40 Rajdu :

Informują ,że nie ma możliwości wystawiania faktury VAT tylko

     Rachunek lub  potwierdzenie wpłaty na druku KP.

                     DODATKOWE ATRAKCJE

   Każdego wieczoru będzie możliwość organizowania spotkań integracyjnych z muzyką.

                        

                 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

-----------------------------------------------------------------------------------

     Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do przestrzegania:

Karty Turysty i regulaminów Parku Narodowego. Należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom organizatorów oraz organów porządkowych o każdym wypadku lub zaginięciu należy natychmiast powiadomić organizatorów.

W godzinach od 22ºº do 6ºº w miejscach noclegowych obowiązuję cisza nocna.

       GÓRSKIE

OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ostrzega i radzi

               Gór nie można lekceważyć. góry są zawsze groźne !

                 Góry są dla rozsądnych turystów!

                 Pogoda w górach jest zmienna!

                 Nieodpowiedni sprzęt jest przyczyna wypadku!

                 Przestrzegaj zasad poruszania się po górach!

Twoim najlepszym przyjacielem w górach jest szlak znakowany.

Nie wierz nigdy sobie – nie schodź ze szlaków. Z pogodowymi kaprysami w górach zawsze musisz się liczyć wyruszając na szlak. Mgła, deszcz czy wichura nie należą do rzadkości. Zabierz z sobą na trasę sweter, nieprzemakalne okrycie, latarkę, zapałki, kompas, mapę oraz termos z ciepłym napojem i apteczkę. W razie załamania pogody trzymaj się znaków wyznaczonego szlaku.

Z TURYSTYCZNYM POZDROWIENIEM

                                                                                                          ORGANIZATORZY