ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

turystyczny klub kolarski im w huzy minTurystyczny Klub Kolarski PTTKbrazowa

im. Władysława Huzy

w Gliwicach

zaprasza na wycieczkę rowerową pod tytułem

"Na szlaku Odznaki Turystycznej Ziemi Gliwickiej"

Wyjazd na trasę z Gliwickiego Rynku o godz. 900 w dniu 24.07.2016r. pod opieką doświadczonych przodowników turystyki kolarskiej TKK PTTK im. Wł. Huzy w Gliwicach.

Trasa: Gliwice - Kozłów - Rachowice - Łącza - Kotlarnia - Kaplica Św. Magdaleny - Tworóg Mały - Sośnicowice - Łany Wielkie - Gliwice około 65km, tempo turystyczne.

Wycieczka organizowana jest w ramach ogólnopolskiej akcji PTTK pod hasłem
"Wędruj z nami ojczystymi szlakami" promującej wspólne poznawanie walorów krajoznawczych Polski oraz zdobywanie regionalnych odznak krajoznawczych.
Trasa naszej wycieczki prowadzić będzie przez miejscowości będące jednocześnie punktami kontrolnymi przy zdobywaniu Odznaki Turystycznej Ziemi Gliwickiej.