ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

turystyczny klub kolarski im w huzy minZaproszenie na
III Rajd Kwitnących Rododendronów
Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK
im. Wł. Huzy w Gliwicach
organizowanego w dniu 05 czerwca 2016 r.
pod patronatem Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

1.    Organizator.
Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach
44-100 Gliwice, Rynek 11
2.    Współorganizatorzy.

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
P.G. L. L. P. - Nadleśnictwo w Rudach Raciborskich

3.    Cel imprezy.
Popularyzacja turystyki kolarskiej i krajoznawstwa wśród młodzieży szkolnej i osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem walorów turystycznych Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich".
4.    Wpisowe i świadczenia.
Koszt udziału w rajdzie wynosi 3,00 złote dla osoby dorosłej oraz 2,00 złote dla młodzieży szkolnej. W ramach świadczeń uczestnicy rajdu otrzymują pocztówkę rajdową, odcisk pieczęci rajdowej, a zwycięzcy przeprowadzonych konkursów nagrody.
5.    Warunki uczestnictwa.
6.    Do udziału w rajdzie zapraszamy młodych turystów kolarzy – uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz osoby dorosłe - członków i sympatyków Klubu i sekcji kolarskich współpracujących z Klubem. Uczestnictwo  młodzieży wyłącznie pod opieką osób pełnole-tnich. Udział w rajdzie zespołowy i indywidualny. Dojazd na metę trasami dowolnymi, lub wyznaczoną trasą ze wspólnym startem o godz. 9:00 z gliwickiego Rynku.
7.    Meta rajdu.
Meta rajdu będzie czynna w niedzielę 05 czerwca 2016 od godz. 11:30 do godz. 14:00 na terenie Zabytkowej Stacji Kolejki Wąskotorowej w Rudach ul.Szkolna 1
8.    Konkursy.
Na mecie rajdu zostaną przeprowadzone 2 konkursy  sprawnościowe, w kategoriach wiekowych młodzieży szkolnej i osób dorosłych.
Sponsorem nagród rowerowych w konkursach jest sklep    www.bikeatelier.pl
                            ul. Dolnych Wałów 13
                            44-100 Gliwice

P.G. L. L. P. - Nadleśnictwo w Rudach Raciborskich

        Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej