ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

Turystyczny Klub Kolarski PTTK

im. Władysława Huzy

w Gliwicach

zaprasza 18 października 2015 na rajd

58 ZAKOŃCZENIE TURYSTYCZNEGO

SEZONU KOLARSKIEGO

z metą na terenach obok zamku w Chudowie.
Wspólny wyjazd na trasę niedzielnego rajdu z gliwickiego Rynku o godz. 10:00 pod opieką
doświadczonych przodowników turystyk i kolarskiej TKK PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach
lub indywidualnie dowolnymi trasami. Trasa łatwa około 30km, tempo turystyczne.
Na mecie, po opłaceniu symbol icznego wpisowego, uczestnicy ot rzymają pamiątkową plakietkę i
będą mogli brać udział w konkursach,których zwycięzcy otrzymają nagrody.
W trosce o bezpieczeństwo uczestnicy powinni posiadać kaski rowerowe.
Impreza dofinansowana ze środków miasta Gliwice.
Szczegółowy regulamin na stronie internetowej klubu -
http://klubhuzy.g-ce.pl

20115.10.12 min