ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

Informujemy, że jak co roku nasz Oddział po raz kolejny nabył gwarancję ubezpieczeniową. Aktualna o nr 02.376.200 opłacona w firmie AXA jest ważna do dnia 17.09.2016 r.

Gwarancja spełnia wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. nr 233, poz 2268 z późn. zm). Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Śląskiego.
Przedmiotem gwarancji jest zapłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej lub zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za uczestnictwo w imprezie.

gwarancja ubezpieczeniowa 2015 2016 min