ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

 

turystyczny klub kolarski im w huzy minTurystyczny Klub Kolarski PTTK im. Wł. Huzy w Gliwicach

zaprasza na

RAJD PO ZIEMI GLIWICKIEJ

Część V

Gliwice-Rudziniec-Gliwice

2 sierpnia 2015

Celem wycieczki jest popularyzacja aktywnych form wypoczynku wśród rowerzystów, poznanie zabytków ziemi gliwickiej w tym Ludwisarni Felczyńskich w Taciszowie oraz Śluzy Rudziniec na kanale Gliwickim, zwiedzanie miejscowości w Gminie Rudziniec do Odznaki Turystycznej Ziemi Gliwickiej.Zbiórka uczestników na gliwickim Rynku o 8.45 a wyjazd o 9.00. Długość trasy około 65 km. Tempo turystyczne.Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.Udział w rajdzie bezpłatny.Na zakończenie rajdu niespodzianka dla wszystkich uczestników. Rajd objęty patronatem Wójta Gminy Rudziniec.

Szczegółowy regulamin na stronie internetowej klubu - http://klubhuzy.g-ce.pl