ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

turystyczny klub kolarski im w huzy minTurystyczny Klub Kolarski PTTK im Wł. Huzy w Gliwicach, działający przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej, zaprasza sympatyków turystyki rowerowej, w niedzielę dnia 3 sierpnia 2014 r. do Tarnowskich Gór na Rajd Rowerowy „Zdobywamy Odznakę WĘDROWIEC GLIWICKI”. Celem rajdu będzie poznanie ciekawej historii miasta, popularyzacja turystyki kolarskiej i aktywnego wypoczynku. Dojazd trasą wyznaczoną z gliwickiego rynku ze wspólnym startem o godz. 9:00. Trasa przebiegać będzie przez Szałszę, Kamieniec, Zbrosławice, Tarnowice Stare, Tarnowskie Góry, Bobrowniki, Repty Nowe, Wieszową, Szałszę do Gliwic. Przewidywana długość trasy około 58 km. Przewidywany czas powrotu do Gliwic o godz. 14:00. Uczestnicy rajdu zainteresowani turystyką kwalifikowaną mogą zdobyć potwierdzenia do innych odznak turystycznych: Wędrowiec Gliwicki, Kolarskiej Odznaki Turystycznej, Odznaki Turystycznej Ziemi Gliwickiej i Krajoznawca – Turysta Powiatu Tarnogórskiego.

Wszystkich zainteresowanych turystyką rowerową zapraszamy w każdy wtorek o godz. 17:00 na zebrania klubowe, odbywające się w sali na I piętrze w siedzibie Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej Rynek 11 w Gliwicach, na których można się dowiedzieć o innych imprezach .

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy

Po ustaleniach z  obecnymi uczestnikami wycieczki Magia Bałkanów 05.09.-13.09.2014, kilka ustaleń (zmian) dotyczących programu:

1. ze względu na bardzo wczesną porę odjazdu na wycieczkę (problem z dojazdem osób z poza Gliwic) , grupa zdecydowała sie na wyjazd dnia 04.09. 2014 o godz. 21 z Placu Krakowskiego.

2. obiadokolacja w Skopje odbędzie się w hotelu Wip, a nie na Starym Mieście tak jak było w programie.

Poniżej program z uwzględnionymi zmianami.

2014.07.13 rajd huzy

Zaproszenie na Rajd Rowerowy

„Zdobywamy odznakę Metamorfoz-Wędrowiec Gliwicki”

RUDZINIEC 20 lipca 2014r.

1. Organizator: Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Wł. Huzy w Gliwice , 44-100 Gliwice, Rynek 11, tel. 231 05 76

 

2. Patronat honorowy: Wójt Gminy Rudziniec

3. Termin rajdu: 20-ty lipca 2013r.

Zbiórka uczestników na Rynku w Gliwicach o godzinie 8: 45 . Start o godz. 9:00

Przewidywany czas zakończenia rajdu około 15.00

Udział w imprezie jest bezpłatny.

 

4. Cel imprezy: Popularyzacja turystyki kolarskiej i krajoznawstwa wśród młodzieży szkolnej i osób dorosłych, propagowanie aktywnych form wypoczynku rodzinnego. Zapoznanie z zabytkami i atrakcjami turystycznymi Rudzińca.

5. Warunki uczestnictwa:Do udziału w rajdzie zapraszamy młodych turystów kolarzy – uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich wraz z rodzicami lub opiekunami oraz wszystkich rowerzystów .

Udział młodzieży wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

6. Trasa rajdu:   Gliwice Rynek , Brzezinka, Kleszczów, Rudno, Rudziniec, Łącza, Rachowice, Łany Wielkie, Gliwice

Trasa łatwa około 50 km.

7. Turystyka kwalifikowana: W trakcie rajdu uczestnicy zainteresowani tą formą turystyki mogą zdobywać punkty do odznak turystycznych:

a)     KolarskiejOdznakiTurystycznej               

b)     OdznakiStowarzyszeniaGliwickieMetamorfozyWędrowiecGliwicki

c)     OdznakiTurystycznejZiemiGliwickiej      

d)   Mama,Tata, roweriJa

e)     Kolarska Odznaka Pielgrzymia

8. Ogólne warunki uczestnictwa: Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i Karty Turysty, uczestnicy powinni posiadać sprawny technicznie rower , wyposażony zgodnie z wymogami Kodeksu Drogowego. Zachęcamy uczestników do stosowania ochronnych kasków rowerowych.Każdy uczestnik powinien posiadać niezbędne narzędzia i sprzęt do usunięcia awarii w swoim rowerze podczas trwania wycieczki

Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Kierownictwa Rajdu.

                                        

           Organizatorzy

Dotyczy uczestników wyjeżdżających na "Magię Bałkanów"

Po ustaleniach  na spotkaniu w dniu 19.05 br z  obecnymi uczestnikami wycieczki Magia Bałkanów 05.09.-13.09.2014 informujemy o następujących zmianach w programie wyjazdu:

1. ze względu na bardzo wczesną porę odjazdu na wycieczkę (problem z dojazdem osób z poza Gliwic) , grupa zdecydowała sie na wyjazd dnia 04.09. 2014 o godz. 21.00

2. obiadokolacja w Skopje odbędzie się w hotelu Wip, a nie na Starym Mieście tak jak było w programie.

 
OBOWIĄZKOWO prosimy o pisemne potwierdzenie (np mailowo) każdą osobę, która nie był na spotkaniu czy wyraża zgodę na te zmiany.

Krzysztof Strzelak TON Wodzisław
Janina Lelito Zimochocka - prezes Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej

Dotyczy uczestników wyjeżdżających na "Magię Bałkanów"

 

Po ustaleniach  na spotkaniu w dniu 19.05.br z  obecnymi uczestnikami wycieczki Magia Bałkanów 05.09.-13.09.2014 informujemy o następujących zmianach w programie wyjazdu:

1. ze względu na bardzo wczesną porę odjazdu na wycieczkę (problem z dojazdem osób z poza Gliwic) , grupa zdecydowała sie na wyjazd dnia 04.09. 2014 o godz. 21.00

2. obiadokolacja w Skopje odbędzie się w hotelu Wip, a nie na Starym Mieście tak jak było w programie.

 
Proszę o pisemne potwierdzenie (np mailowo) do dnia 22.05.2014 każdą osobę, która nie był na spotkaniu czy wyraża zgodę na te zmiany.

Krzysztof Strzelak TON Wodzisław
Janina Lelito Zimochocka - prezes Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej

 


PTTK um_gliwice Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych Młodzieżowy Dom Kultury wasko Nowiny Gliwickie
Wiadomości Powiatu Gliwickiego slazaczek dom wczasowy zacisze