ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

legitymacja pttk 1Z przyjemnością informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2015 r zacznie obowiązywać aneks do umowy zawartej między PTTK a AXA odnośnie warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Następuje bowiem rozszerzenie zakresu terytorialnego obejmowane przez ubezpieczenie z Europy na cały świat. Poniżej link do aneksu.

Jednocześnie przypominamy, że do dnia 31 marca należy opłacić składki za rok 2015 aby zachować ciągłość członkostwa. Dzięki opłaceniu składek członek otrzymuje ubezpieczenie NNW (od dnia opłacenia składki, ale nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia), zniżki na wycieczki organizowane przez nasz Oddział oraz inne zniżki w obiektach PTTK i innych punktach i sklepach współpracujących z nami.

 


PTTK um_gliwice Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych Młodzieżowy Dom Kultury wasko Nowiny Gliwickie
Wiadomości Powiatu Gliwickiego slazaczek tv imperium