ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

KONKURS FOTOGRAII KRAJOZNAWCZEJklub krajoznastwa i ochrony przyrody min

KRAJOBRAZ Z CHMURAMI

w dniu 22 maja 2014 r.

Jury w składzie:

Sebastian Michałuszek     Instruktor Fotografii MDK w Gliwicach

Maciej Kaliszan               fotograf niezależny

Magda Lasko                   KKiOP PTTK

stwierdza co następuje:

2.Jury postanowiło przyznać 5 miejsc i nagrodzić dyplomami prace:

I miejsce              - fot. pt. „Wschód słońca”-

autor: Aleksandra Koterbicka („AGA”)

II miejsce         - fot. pt.„Przerycie z wiaty PKS”

autor: Leon Hupka („Ostoja”)

III miejsce  -fot.pt.„Krajobraz z chmurami”

autor: Paweł Skóra(„X”)

IV miejsce         - fot.pt.„Zatopione w stawie”

autor: Magdalena Łapszyńska („Mała”)

V miejsce          - fot.pt.„Świt nad Turawą”

autor: Jerzy Falski („Flaming49”)

Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej zaprasza do udziału w eliminacjach miejskich 42 Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno Krajoznawczego.
IMPREZA JEST DOFINANSOWANA PRZEZ URZĄD MIASTA GLIWICE

Jest to konkurs wielodyscyplinowy i wieloetapowy o miano najlepszego zespołu turystyczno-krajoznawczego w Polsce. Przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół.
XLII edycja OMTTK PTTK realizowana jest w ramach akcji „Rok Szkoły w Ruchu”, ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest jednym z koalicjantów akcji. Eliminacje turniejowe to przedsięwzięcie wpisujące się w popularyzację aktywności fizycznej uczniów. Każda szkoła do eliminacji może zgłosić trzy drużyny trzyosobowe.

Zasady organizacji Turnieju, przygotowanie, przebieg i ocena poszczególnych konkursów Turnieju określa znowelizowany ogólnopolski regulamin OMTTK 2014.

 

W dniu 14 listopad 2012 r. o godzinie 13.00 w Auli Zespołu Szkół Techniczno Informatycznych w Gliwicach odbędzie się V Przegląd Piosenki Turystycznej.

Jest to konkurs przeznaczony dla dzieci i młodzieży, na którym prezentują utwory mieszczące się w nurcie piosenki turystycznej (piosenki z wędrówek, obozów i rajdów), poetyckiej, rajdowej, harcerskiej, biesiadnej – wszystkie te gatunki muzyki są bowiem popularne i wszechobecne na szlakach wędrówek turystycznych.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w reguaminie.

KLUB KRAJOZNAWSTWA I OCHRONY PRZYRODY
ogłasza, że tematem kolejnej edycji konkursu
fotografii krajoznawczej


WIEŻE I WIEŻYCZKI GLIWIC

 

PRACE KONKURSOWE NALEŻY SKŁADAĆ DO 16 KWIETNIA 2012 r.
w Biurze Oddziału PTTK na I piętrze
lub na zebraniach KKiOP w środy o godz. 16.30 w sali klubowej.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 25 kwietnia 2012 r.
na zebraniu KKiOP oraz na stronie internetowej Oddziału

Tematem jesiennej edycji konkursu (26.09) jest: „Droga w polskim krajobrazie”

Regulamin (dostępny również w dziale Konkursy)