ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

KLUB KRAJOZNAWSTWA I OCHRONY PRZYRODY
ogłasza, że tematem kolejnej edycji konkursu
fotografii krajoznawczej


WIEŻE I WIEŻYCZKI GLIWIC

 

PRACE KONKURSOWE NALEŻY SKŁADAĆ DO 16 KWIETNIA 2012 r.
w Biurze Oddziału PTTK na I piętrze
lub na zebraniach KKiOP w środy o godz. 16.30 w sali klubowej.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 25 kwietnia 2012 r.
na zebraniu KKiOP oraz na stronie internetowej Oddziału

Tematem jesiennej edycji konkursu (26.09) jest: „Droga w polskim krajobrazie”

Regulamin (dostępny również w dziale Konkursy)