ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej zaprasza do udziału w eliminacjach miejskich 42 Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno Krajoznawczego.
IMPREZA JEST DOFINANSOWANA PRZEZ URZĄD MIASTA GLIWICE

Jest to konkurs wielodyscyplinowy i wieloetapowy o miano najlepszego zespołu turystyczno-krajoznawczego w Polsce. Przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół.
XLII edycja OMTTK PTTK realizowana jest w ramach akcji „Rok Szkoły w Ruchu”, ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest jednym z koalicjantów akcji. Eliminacje turniejowe to przedsięwzięcie wpisujące się w popularyzację aktywności fizycznej uczniów. Każda szkoła do eliminacji może zgłosić trzy drużyny trzyosobowe.

Zasady organizacji Turnieju, przygotowanie, przebieg i ocena poszczególnych konkursów Turnieju określa znowelizowany ogólnopolski regulamin OMTTK 2014.