ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

fb

Zapraszamy w godzinach:
poniedziałek - czwartek  900 - 1200 i 1400 - 1700
piątek: nieczynne

 

Adres:

ul. Rynek 11
44-100 Gliwice

Tel.:

 32 231 26 16

Programy wycieczek

 AKTUALNOŚCI:

 

Od dnia 1 czerwca trwają zapisy na Kurs Pilota Wycieczek.
Koszt kursu wynosi 650 zł. Cena obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne w ilości 120 godz. oraz 2 wycieczki.

Więcej informacji w można uzyskać w biurze oddziału.

Termin rozpoczęcia kursu zostanie podany w późniejszym terminie.

 


Dlaczego warto zostać pilotem wycieczek?

 • możliwość podróżowania po świecie
 • znakomite warunki rozwoju osobistego
 • atrakcyjne zarobki
 • możliwość wyboru formy i okresów pracy
 • możliwość zatrudnienia jako rezydent
 • możliwość podjęcia współpracy z wieloma biurami podróży w kraju i za granicą, szkołami i innymi instytucjami


Kto może zostać pilotem wycieczek?
Kandydat musi spełniać poniższe warunki:

 • minimum średnie wykształcenie (matura nie jest wymagana)
 • ukończone 18 lat; nie ma górnej granicy wieku
 • niekaralność za przestępstwa umyślne
 • dobry stan zdrowia umożliwiający pełnienie funkcji pilota


Do zadań pilota wycieczek należy:

 • sprawowanie, w imieniu organizatora turystyki, opieki nad uczestnikami imprezy turystycznej w niezbędnym zakresie, wynikającym z charakteru imprezy, a w sytuacjach nieprzewidzianych udzielanie im niezbędnej pomocy,
 • zapewnienie właściwej realizacji programu imprezy,
 • udzielenie uczestnikom imprezy informacji o przepisach obowiązujących turystów oraz podstawowej informacji krajoznawczej,
 • czuwanie nad sposobem wykonywania usług świadczonych na rzecz uczestników podczas imprezy oraz przyjmowanie od nich reklamacji dotyczących świadczonych im usług,
 • reprezentowanie organizatora turystyki wobec kontrahentów świadczących usługi w trakcie trwania imprezy, dbanie o dobre imię organizatora i nienarażanie go na straty,
 • obowiązek potwierdzenia klientowi przyjęcie reklamacji, a w wypadku jej niezałatwienia, przekazania jej niezwłocznie organizatorowi turystyki.
 • pełnienie funkcji negocjatora w przypadku występowania sytuacji konfliktowych w grupie,
 • warunkowo pełnienie funkcji tłumacza podczas imprezy za granicą oraz dla turystów z zagranicy,
 • zgłaszanie organizatorowi uwag i opinii z przebiegu imprezy;
 • wnioskowanie w sprawach programów imprez.

 

 

 


PTTK um_gliwice Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych Młodzieżowy Dom Kultury wasko Nowiny Gliwickie
Wiadomości Powiatu Gliwickiego slazaczek tv imperium