ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

fb

Zapraszamy w godzinach:
poniedziałek - czwartek  900 - 1200 i 1400 - 1700
piątek: nieczynne

 

Adres:

ul. Rynek 11
44-100 Gliwice

Tel.:

 32 231 26 16

Programy wycieczek

 AKTUALNOŚCI:

 

Informujemy, że nasz Oddział wprowadził procedury, zgodnie z najnowszym rozporządzeniem RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych), które weszło w życie 25 maja 2018.

Administratorem danych jest Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej, ul. Rynek 11 wpisane do rejestru stowarzyszeń KRS pod numerem 0000002385.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z wprowadzoną polityką do danych maja dostęp jedynie osoby uprawnione, a same dane są przechowywane w sposób bezpieczny i ograniczający dostęp do nich przez osoby niepowołane.

Członkowie PTTK:

Każdy członek PTTK ma możliwość wglądu, edycji oraz usunięcia swoich danych osobowych. Są one przechowywane w naszym Oddziale oraz w Zarządzie Głównym PTTK. Jednocześnie informujemy, że chęć usunięcia danych osobowych jednoznacznie oznacza wykreślenie danego Członka ze stowarzyszenia. Dane te (oprócz ZG PTTK) nie są nigdzie udostępniane.

Uczestnicy wycieczek i imprez:

Każda osoba biorąca udział w naszych wycieczkach i imprezach podaje dobrowolnie swoje dane osobowe. Ma możliwość wglądu, edycji oraz usunięcia swoich danych osobowych. Podanie wymaganych danych jest niezbędne do wykonania usługi.

 


PTTK um_gliwice Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych Młodzieżowy Dom Kultury wasko Nowiny Gliwickie
Wiadomości Powiatu Gliwickiego slazaczek tv imperium