ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

fb

Zapraszamy w godzinach:
poniedziałek - czwartek  900 - 1200 i 1400 - 1700
piątek: nieczynne

 

Adres:

ul. Rynek 11
44-100 Gliwice

Tel.:

 32 231 26 16

Programy wycieczek

 AKTUALNOŚCI:

 

Przypominamy wszystkim, iż Gliwicki Klub Podwodny PTTK ASTERINA prowadzi przez cały rok kursy płetwonurkowania dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie wszystkich stopni wyszkolenia. Zajęcia prowadzone są na basenie krytym oraz na wodach otwartych przez klubowych instruktorów.
 

Uprawnienie płetwonurkowe można również uzyskać w trakcie trwania obozu szkoleniowego który w bieżącym roku organizowany jest nad jeziorem Hańcza w miejscowości Błaskowizna w terminie od 14 do 28 lipca z zakwaterowaniem w miejscowej agroturystyce. 

Tel. kontaktowy: 603604062 (Tadeusz Stachura). Adres strony naszego koła: http://www.zjura.sownet.pl/asterina/

Zapraszamy wszystkie rodziny do udziału w VIII edycji konkursu: "TURYSTYCZNA RODZINKA"

Wszystkie rodziny, które lubią razem podróżować i zwiedzać kraj ojczysty zapraszamy do konkursu, w którym można zdobyć Wiele cennych nagród. A główną nagrodą jest: weekendowy wyjazd do The Walt Disney Company Polska. Pozostałe nagrody to m.in odzież sportowa oraz darmowe pobyty w obiektach PTTK.

REGULAMIN VIII EDYCJI KONKURSU „TURYSTYCZNA RODZINKA”

Turystyka rodzinna to coś więcej, niż zwykła wycieczka osób spokrewnionych ze sobą. Wspólne wędrowanie i wypoczynek dostarczają wielu niedostępnych na co dzień przeżyć i wrażeń. Rodzice i dzieci mają okazję bycia ze sobą, budowania wzajemnych relacji, wzmacniania łączących ich więzi. Rodzinne wędrówki są formą edukacji i wychowania najmłodszych, uczą samodzielności, odpowiedzialności, organizacji, umiejętności radzenia sobie w nieprzewidzialnych sytuacjach. Konkurs „Turystyczna Rodzinka” realizowany jest od 2011 r. w ramach promocji turystyki rodzinnej.

I. Celem konkursu jest:

  • promocja spędzania czasu wolnego w sposób aktywny,
  • zachęcenie rodzin do wspólnego systematycznego
  • uprawiania turystyki i krajoznawstwa w różnych formach,
  • popularyzowanie zdobywania odznak turystycznych i krajoznawczych,
  • kształtowanie poszanowania dla przyrody i postaw proekologicznych

II. W konkursie mogą wziąć udział rodziny (min. 1 dorosły, 1 dziecko, mile widziane rodziny wielopokoleniowe), wspólnie uprawiające turystykę, które:
1. Zgłoszą chęć uczestnictwa w nim w terminie do 30 sierpnia 2018 r. do biura Zarządu Głównego PTTK na adres ZG PTTK ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (karta zgłoszenia do pobrania ze strony).
2. Odbędą w terminie do 30 grudnia 2018 r. co najmniej 8 wycieczek turystycznych, jedno lub wielodniowych, pieszych, kolarskich, kajakowych itp. (preferowana będzie różnorodność form turystycznych oraz uwzględnienie przy planowaniu tras wycieczek obiektów i imprez związanych z jubileuszem stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości).
3. Opiszą przebieg każdej wycieczki, potwierdzą ich przebieg w obiektach zlokalizowanych na trasie i w ciekawy sposób przedstawią go w przygotowanym przez siebie Dzienniczku Wypraw Rodzinnych. Spośród 8 wycieczek co najmniej 2 należy odbyć po najbliższej okolicy (gminie, powiecie), 2 na terenie województwa, pozostałe wg uznania, ale na terenie Polski. 4. Prześlą Dzienniczek Wypraw Rodzinnych na adres jak w p. II.1 do 15 stycznia 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego) z dopiskiem „Turystyczna Rodzinka”, lub na adres mailowy: www.rodzina.pttk.pl

III. Oceny Dzienniczków dokona Jury powołane przez Zarząd Główny PTTK.
1. Pod uwagę będzie brane odbycie wycieczek zgodnie z p. II.2 regulaminu oraz udokumentowanie ich i opisanie.
2. Do Dzienniczka Wypraw Rodzinnych można wpisywać wycieczki odbyte przez rodzinę od początku danego roku.
3. Dzienniczki mogą być pisane ręcznie i komputerowo, a także w formie multimedialnej prezentacji, lub jako blog, najważniejsza jest ich treść. Zalecany format dzienniczków tradycyjnych: A5 lub A4, natomiast prace multimedialne prosimy zapisywać na CD w formatach dających się otworzyć w ogólnodostępnych programach.
IV. Dla 300 najaktywniejszych rodzin ustanowiono specjalną odznakę „Turystyczna rodzinka 2018 roku".

V. Wszystkie rodziny uczestniczące w Konkursie otrzymają certyfikat Turystycznej Rodzinki 2018 roku i materiały krajoznawcze.
VI. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.rodzina.pttk.pl
do końca marca 2019 roku.

VII. Nagrody

Nagroda marki Regatta Polska to zestawy odzieży turystycznej dla 3 rodzin
o wartości 1 500 zł na osobę. Nagroda główna The Walt Disney Company Polska to weekendowy wyjazd dla 10 rodzin na terenie Polski z dodatkowymi atrakcjami wybranymi przez Sponsora. Organizatorem wyjazdu będzie PTTK, a program wyjazdu zostanie opublikowany razem z listą zwycięzców. Obiekty PTTK dla 20 wyróżnionych rodzin ufundowały darmowe trzydniowe pobyty.

VIII. Ostateczna interpretacja Regulaminu Konkursu należy do organizatorów.

Informacje, jakie powinny znaleźć się w Dzienniczku Wypraw Rodzinnych
1. Dane uczestników wypraw: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, stopień pokrewieństwa oraz informacje dotyczące rodziny i tradycji wędrówek rodzinnych.
2. Data wycieczki, trasa z opisem i relacją z wędrówki, liczba kilometrów, forma wędrowania (piesza, kajakowa, rowerowa itd.).
3. Potwierdzenia w postaci pieczątek, biletów z parków narodowych, muzeów itp.). Można też umieszczać zdjęcia, rysunki i inne formy graficzne, wg. uznania oraz fantazji zespołu wędrującego.

 

Regulamin i karta zgłoszenia dostępna na: http://rodzina.pttk.pl/Turystyczna-Rodzinka-2018

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem pamiątkowej odznaki Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK „100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018”

REGULAMIN PAMIĄTKOWEJ ODZNAKI KOMISJI TURYSTYKI GÓRSKIEJ ZG PTTK „100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018”

1. Pamiątkowa odznaka „100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018”, zwana dalej odznaką, została ustanowiona i jest nadawana przez Komisję Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK.

2. Celem odznaki jest uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów.

3. Odznaka nie posiada stopni.

4. Odznakę można uzyskać po zweryfikowaniu w Terenowym lub Centralnym Referacie Weryfikacyjnym GOT PTTK, w książeczce GOT PTTK, jakiegokolwiek stopnia lub normy do Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK, w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.

5. Zachęca się turystów górskich do odwiedzenia w 2018 roku miejsc związanych z walkami o niepodległość w latach Wielkiej Wojny 1914-1918 położonych w Karpatach, np. Przełęcz nad Chyszówkami (Marszałka E. Rydza-Śmigłego) w Beskidzie Wyspowym, Łowczówek na Pogórzu Rożnowskim, w okolicach Limanowej i Gorlic, Przełęcz Legionów (Wielkie Rogodze) w Gorganach itp.

6. Dystrybutorem odznaki jest Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie (31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6; tel. 12 422 28 40, wew.10).

7. Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK zastrzega sobie prawo nadania odznaki, z pominięciem postanowienia zapisanego w pkt 4 niniejszego regulaminu, na podstawie odrębnych uchwał.

8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK.

9. Niniejszy regulamin, przyjęty uchwałą Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK nr 63/XIX/ 2017, wchodzi w życie 1 kwietnia 2018 r.

Regulamin dostępny również w wersji pdf pod linkiem: Regulamin oraz Odznak 100. Rocznica

Szanowni Państwo, 

W imieniu organizatorów, serdecznie zapraszamy na  57. Ogólnopolski Zlot Sudeckich Przodowników Turystyki Górskiej PTTK, który odbędzie się w schronisku PTTK Jagodna w Górach Bystrzyckich w terminie 5-7 października 2018 roku.

W załączeniu przesyłamy informacje o organizacji Zlotu oraz karty zgłoszenia na Zlot.

Informacja o Zlocie pojawiła się również na stronie KTG:


Z turystycznym pozdrowieniem,
Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK

Zapraszamy na drugą z cyklu wycieczek: Poznajemy „Ścieżkę w Chmurach” w Czechach w masywie Śnieżnika. Wycieczka odbędzie się w dniu 04 sierpnia 2018 r.

Program wycieczki przewiduje wejście (5 km tam i z powrotem + 400 m przewyższenia) lub wjazd czteroosobową kolejką krzesełkową „Śnieżnik” spod parkingu do podnóża wieży i wejście ścieżką spiralną na jej szczyt usytuowany na wysokości 55 m. Opłaty w koronach czeskich uczestnicy wycieczki pokrywają we własnym zakresie. Po zejściu lub zjeździe kolejką na parking powrócimy autobusem lub na pieszo ok. 1,5 km) na drugi parking położony w pobliżu stacji Ski areal Dolni Morava (parkingi płatne w koronach czeskich). Stąd w ramach wędrówki pieszej udamy się przez Horni Morava na grzbiet graniczny (Jasień) oddzielający Polskę od Czech i dalej na Trójmorski Wierch (Klepacz, 1145) – długość trasy tam i z powrotem 8 km + 500 m przewyższenia. Trójmorski Wierch jest charakterystycznym szczytem w masywie Śnieżnika, który jako jedyny w Polsce rozdziela zlewiska trzech mórz: na zachodnich zboczach mają swoje źródła dopływy Nysy Kłodzkiej w zlewisku Morza Bałtyckiego, z południowo-wschodniego zbocza spływa Lipkovský potok, dopływ Cichej Orlicy (czes. Tichá Orlice) w zlewisku Morza Północnego, a u stóp wschodniego zbocza znajduje się dolina Morawy w zlewisku Morza Czarnego. Wierzchołek porośnięty jest lasem świerkowym i występującymi sporadycznie zaroślami kosodrzewiny, którą sprowadzono tu z Karkonoszy. Natomiast na samym szczycie znajdują się gnejsowe głazy (gołoborze), które pod wpływem wiatru lub stąpania wydają charakterystyczne „kłapiące” odgłosy – od nich pochodzą czeska, niemiecka oraz dawne polskie („Klepacz”, „Kłapiące Głazy”) nazwy szczytu. Polską nazwę wprowadził w 1946 r. Mieczysław Orłowicz (1881-1959) – doktor prawa, krajoznawca i popularyzator turystyki, jego imieniem nazwano m.in. Główny Szlak Sudecki prowadzący od Świeradowa-Zdroju do Prudnika. Na wschodnim zboczu Trójmorskiego Wierchu znajduje się duże gołoborze noszące czeską nazwę „Kamenné Moře”. Na samym szczycie umieszczona jest tablica informacyjna „Dział Trzech Mórz” oraz wieża widokowo-przeciwpożarowa oddana do użytku 8 maja 2010 roku. Wieżę wysoką na 25 m i widoczną ze szczytów masywu Śnieżnika wybudowała gmina Międzylesie z dofinansowaniem z Unii Europejskiej. Do atrakcji wycieczki należą także przejazdy autokarem przez malownicze tereny czeskich Sudetów Wschodnich. Jeśli czas pozwoli, w drodze powrotnej zwiedzimy Laźne-Jesenik i samo centrum Jesenika wraz z Parkiem Miejskim.

Zapisy trwają do dnia 30.07.2018 r. Ilość miejsc ograniczona.

------------
ZAPISY

Zapisy i wpłaty do dnia 30.07.2018 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc (zostanie wówczas umieszczona odpowiednia informacja).

------------
JAK SIĘ ZAPISAĆ?
1. wypełnij i własnoręcznie podpisz umowę na wycieczkę (dostępna wraz z programem na naszej stronie www)
2. wyślij skan (zdjęcie) tej umowy na nasz adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. po otrzymaniu potwierdzenia, jesteś zapisany na wycieczkę
4. następnie należy wykonać przelew na nasze konto bankowe
5. i pojawić się na zbiórce w dniu wyjazdu, przed godziną odjazdu autokaru.

Wszelkie pytania można składać w biurze O/PTTK Ziemi Gliwickiej, Rynek 11 I piętro tel. 32 231 05 76. w  godzinach pracy biura: od poniedziałku do czwartku: w godz. 9.00 - 12.00 i 14.00 - 17.00,  w piątek nieczynne.
Wpłaty na konto PeKaO SA nr  23 1240 1343 1111 0010 5003 6658.

Podkategorie

Aktualności - Nowe wycieczki

Galeria zdjęć

W tym dziale znajdują się relacje i zdjęcia z ostatnich wycieczek i imprez. 

Większa ilość zdjęć z wycieczek jest również dostępna dla uczestników wyjazdów w Oddziale.
Wszystkie zdjęcia znajdujące się na stronie Oddziału są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, przerabianie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione. 

 

Inne ogłoszenia

 

Z żałobnej kartyczarna_kokarda

 


PTTK um_gliwice Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych Młodzieżowy Dom Kultury wasko Nowiny Gliwickie
Wiadomości Powiatu Gliwickiego slazaczek tv imperium